👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna kapitel 2 - Addition och subtraktion

Skapad 2020-10-20 15:33 i Skebo skola Norrtälje
Mattespanarna 4A, kapitel 2 - Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 4A, området "Addition och subtraktion".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Addition och subtraktion

Bedömning

I arbetsområdet Addition och subtraktion bedöms din förmåga att:

 • Generaliseringar, dvs. att upptäcka likheter.
 • Förenkla uppgifter t.ex. genom att söka tiokamrater.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Förstå begreppen term, summa och differens.
 • Se hur addition och subtraktion hör ihop.
 • Använda algoritmräkning med och utan tiotalsövergång.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av I-pad. 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och Subtraktion

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74 = 62 + ? ? - 12 = 40
Eleven kan de matematiska begreppeni addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa en additionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 635 + 157
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 458 + 479
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4678 + 3793
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 659 - 478
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 635 - 157
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4500-2625

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja lämpligt räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet.
Eleven löser problem i enklare situationer där mer än ett räknesätt krävs.

Eleven använder matematiska uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redogör ibland för sina lösningar.
Eleven redogör för sina lösningar och använder till viss del det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp.
Eleven redogör för sina lösningar och använder det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp.