Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2020-10-20 15:39 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Att använda sig av olika tekniker och material när man bygger och konstruerar ska väcka nyfikenhet och lust till att utforska och utmana. Barnen får möjlighet till att utveckla sin förståelse för matematiska begrepp och språkutveckling men även sin samarbetsförmåga.

Innehåll

Vad:  - Under rubriken bygg och konstruktion ingår hur olika material kan transformeras och bli på ett visst sätt. Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer och det sker ett utbyte av erfarenheter. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi likväl som dem utmanas i sitt tänkande och handlande i matematik, språk, empati och förhållningssätt. Att bygga och konstruera ska även vara en del utav vår utevistelse och ska prägla hela våran vardag i olika situationer.

 

 

Varför – Syftet med att konstruera och bygga är att barnen skapar kännedom om olika material och tekniker. Barnen får möjlighet att utforska kring stabilitet men även utveckla sin förståelse för olika matematiska begrepp så som lång, kort, större och mindre, men även former och antal.  Byggleken inkluderar och utmanar barnen i sin språkutveckling, exempelvis en bygg lek som övergått till en rollek, där barnen utvecklar sitt ordförråd och fantasi men även sitt sociala samspel. 

 

Hur – Vi erbjuder olika byggmaterial som har olika utseenden i färg ,form, storlek och tyngd. Materialet ska vara lättillgängligt och inspirerande för barnen till att vilja bygga. Det ska även finnas möjligheter för barnen att bygga på olika utrymmen och på olika nivåer i hemvisten.

 

Vem – Alla barn på hemvisten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: