👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska resonemang och uttrycksformer 20/21

Skapad 2020-10-20 15:59 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Vi arbetar lustfyllt och konkret för att befästa elevernas taluppfattning samt förmågan att kommunicera och använda matematiska begrepp.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

- koppla siffra/ antal

- talraden 0-20

- tallinjen

- talkamrater

- siffror och tal 

- ordningstal 

- matematiska begrepp till exempel;  udda, jämn, fler, färre, minst, störst, högre, lägre, 

Hur ska vi arbeta?

- gemensamma genomgångar

- lekar och övningar 

- matematiska spel 

- sång och dans 

- arbeta med konkreta material 

- samtala kring olika matematiska problem

- problemlösning 

- enskilt arbete 

- utomhuspedagogik

- film och skapande 

Vad ska du lära dig?

Siffra/ antal

Jag säger siffrornas namn och ser direkt antalet som hör till samt skriver och formar siffrorna. 

Talraden 

Jag lägger ut eller skriver talraden 0-10. Jag upptäcker när en siffra saknas i talraden 0-10 och benämner vilken siffra som fattas.

Jag benämner talens grannar inom talområdet 0-10, samt använder begreppen före och efter. 

Talkamrater 

Jag delar upp talen 1-10, i två grupper, med hjälp av konkret material och förklarar för en kompis hur jag tänkt. 

Tallinjen

Jag sätter ut talen 0-10 på tallinjen och hoppräknar framåt och bakåt på tallinjen. 

Matematiska begrepp 

Jag beskriver matematiska mönster med hjälp av matematiska begrepp. 

Hur ska du visa att du lärt dig?
Vi ska:

- genomgångar 

- diskussioner och samtal 

- skriftliga uppgifter både enskilt och tillsammans 

- lek och rörelse

Uppgifter

 • Aktivitet mönster

 • Aktivitet Sanden/riset Ni ska berätta och visa hur ni tänker och förklara varför. Hur kan man göra för att dela lika mycket var?

 • Aktivitet Tärningsspelet

 • Aktivitet Lekparken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -