Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, kungarna och krigen

Skapad 2020-10-20 15:49 i Fredriksbergsskolan Linköping
LPP:en behandlar hur kungarna försökte styra sina riken, maktkamperna i Sverige, bönder och bergsmäns betydelse, krigen mellan Danmark och Sverige och de mest kända personerna i Sverige under medeltiden.
Grundskola 5 Historia
Hur försökte kungarna styra sina riken under medeltiden? Hur kom det sig att Erik och Valdemar blev fängslade av sin bror kung Birger ? Vem var det som valdes till kung när han bara var en liten pojke? Vem var drottningen som kallades "Kung Byxlös" och hur gick det egentligen till när Sverige blev ett rike? Sveriges historia är full av spännande berättelser!

Innehåll

Centralt innehåll

 • Hur man valde kung på medeltiden
 • Hur kungarna försökte styra sina riken
 • Regenter under medeltid
 • Hur olika grupper slogs om makten i Sverige
 • Länderna runt Östersjön
 • Norden blir ett rike
 • Hansan.
 • Kalmarunionen.
 • Union eller inte ( Stockholms blodbad)
 • Personer som gått till historien

Maktkampen mellan Danmark och Sverige.

Hur

Vi kommer att:

 • Läsa och skriva faktatexter, diskutera
 • Arbete i historiebok med frågor och diskussioner i par och i grupp
 • Filmer: ur.se och Filmoteket
 • Söka information om historiska händelser/personer - skriva texter

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Hur väl du deltar i diskussioner i klassen och visar dina kunskaper. 
 • Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.
 • Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.
 • Dina resultat på läxförhör, oförberedda test samt slutligt prov på medeltiden. 

 

Uppgifter

 • Lektionsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden - Kungarna och krigen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige-växer fram som stat
påvisa samband
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Magnus Ladulås och hans söner
samband - konsekvens
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Medeltidens handelssystem
Hansan
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vad Hansan var.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vad Hansan var.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för vad Hansan var.
Kalmarunionen
orsaker/samband koppling till "idag"
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vad Kalmarunionen var.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vad Kalmarunionen var.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra vad Kalmarunionen var. Du kan även koppla tankarna med Kalmarunionen till dagens EU.
Maktkamp
orsaker/samband/konsekvenser
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad..
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad.
Ämnesspecifika ord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet
Du visar på ett enkelt sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet.
Du visar på ett utvecklat sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet.
Du visar på ett välutvecklat sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet. Du visar även att du kan använda dem i nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: