Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2020-10-20 15:56 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 Historia
Planering historia åk 4 läsåret 20/21

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Centralt innehåll

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Så här arbetar vi:

 • Historieboken med dess texter.
 • Filmer.
 • Klassrumsdiskussioner.
 • Ord och begrepp som är viktiga för förståelsen.
 • Skriva faktatexter.

Vi kommer att bedöma kunskaperna:

 • Med tester och prov.
 • På hur aktiv du är på lektionerna.
 • Eventuella inlämningsuppgifter.

Peter Lindgren

  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: