👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism HT-20

Skapad 2020-10-20 15:58 i Rönnowskolan Kristianstad
Vi kommer under detta arbetsområdet att arbeta med Hinduismen och Buddhismen.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Religionskunskap SO (år 1-3)
En gudlös religion och en med flera olika gudar möts i en jämförelse och ändå är de nära besläktade.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet religionskunskap är att du ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Syftet är också att du ska få reflektera över olika livsfrågor och på så sätt få en ökad förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också utveckla dina kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleven ska under arbetsområde få kunskaper om och utveckla förmågan att:
-Hur, när och var religionerna hinduismen och buddhismen har uppstått och växt fram
-Beskriva och jämföra religionernas heliga skrifter, grundtankar och olika tolkningar
-Förklara hur religionen har påverkat och påverkar det dagliga livet för dess utövare
-Beskriva hur religionen påverkat och påverkar utvecklingen inom och mellan länder
-Utifrån sin egen livsåskådning/identitet värdera andra livsåskådningar

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, arbeta med uppgifter enskilt samt diskutera och samtala om hinduismen och buddhismen.

Bedömning

Bedömingen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt med en avslutande uppgift. Följande kommer att bedömas:

Faktakunskaper:

- om religionen så som synen på gud, heliga skrifter, riter etc.

- om religionens historia så som när,hur och var den uppstått och finns idag

Förmåga att se likheter och skillnader:

- inom och mellan olika religioner och livsåskådningar

Förmåga att beskriva och se samband och föra resonemang:

- om hur religionerna har påverkat samhället

- om hur religionerna har påverkats av samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re Sh SO
Hinduism och buddhism matris

E
C
A
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.