Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-10-20 16:19 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Världsreligionerna
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Vi ska undersöka och jämföra de olika religionerna med varandra. Vi kommer även arbeta med etik och moral.

Innehåll

Religion handlar ofta om tron på Gud eller gudar. En religion kan tala om hur man tror att allt som finns har skapats och hur vi människor ska vara mot varandra. Olika religioner har olika sätt att förklara hur världen och livet är.

I det här arbetsområdet ska vi läsa om vad man tror på i fem av de största religionerna i världen, nämligen kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om följande i de olika religionerna:

* religionens ursprung samt vad man tror på 
* symboler, riter och högtider 
* heliga skrifter, heliga lokaler, religiösa ledare, viktiga platser samt  personer som har varit betydelsefulla för religionen
* hur religionen utövas
* levnadsregler, dvs regler människor som tillhör en viss religion lever efter

Dessutom ska du kunna:

* göra jämförelser mellan religionerna, dvs se likheter och skillnader samt beskriva vad dessa beror på
* använda begrepp inom religionen och sätta in dem i rätt sammanhang
* reflektera över och diskutera vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv
* skillnaden mellan religion och livsåskådning

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att använda olika arbetssätt när vi arbetar med världsreligionerna: 

 • Genomgångar om de fem världsreligionerna
 • Diskussioner  
 • Jämförelser 
 • Film
 • Fördjupningsarbete

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • diskutera under lektioner

 • skriva en faktatext om en religion

 • genomföra en muntlig redovisning i grupp

 • redovisa dina kunskaper i ett kunskapstest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap år 4-6

Världsreligionerna
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan tankegångar och uttryck
Se samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor och identitet
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: