👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-10-20 16:28 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Arbete med näringskedjor, näringsvävar och klassificering av djur
Grundskola 4 Fysik Biologi
Vad händer i naturen om hösten/vintern? Varför händer det?

Innehåll

Syfte

Dina mål i NO (biologi)

Du ska kunna:

 • ge exempel på vad som händer i naturen under hösten och förklara varför
 • ge exempel på hur olika djur lever och anpassar sig till höst/vinter
 • använda dig av aktuella ord och begrepp

Undervisning

Vi kommer att prata om vad som händer under hösten/vintern i naturen; t ex varför löven ändrar färg, nedbrytning och hur djur anpassar sig till årstiderna. Vi läser fakta ur NO-texter.
Mycket av arbetet går ut på att du ska kunna förklara hur du tänker. Vi kommer också att titta på film, göra experiment och ha genomgångar i helklass. Vi kommer också att träna på att dokumentera undersökningar som vi genomför tillsammans.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna. 

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6