Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal

Skapad 2020-10-20 16:48 i Vallastadens skola Linköping
Lokalpedagogiskplanering utvecklingssamtal Förskoleklass
Grundskola F
Lpp för utvecklingssamtal i Förskoleklass under vårterminen.

Innehåll

2019-03-20

Vallastadens skola- En skola för alla där bästa möjliga möte för lärande skapas

Pedagogisk planering                                                                                                                                                                                  

 

Utvecklingssamtal förskoleklass

 

Syfte LGR11 -Sammanfattande punkter i syftestexten med vilka förmågor som ska utvecklas

 

Varför ska vi arbeta med detta.

 

Samtalet elev/pedagog/vårdnadshavare är till för att synliggöra elevens lärande i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

 

Samtalet elev/pedagog/vårdnadshavare ligger till grund för att vidareutvecklas i en IUP i År1.

 

 

Centralt innehåll Förskoleklass

Det här kommer du att få undervisning om

 

·       undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning

 

 

 

Arbetssätt

 

Samtalet belyser elevens förmåga att...

·       Förstå sammanhang

·       Analysera sitt sammanhang

·       Utveckla strategier för progression i sitt lärande

 

Arbetsdokumentet nedan använder vi tillsammans med bilddokumentation där sammanhang/förmågor synliggörs

 

Förmågor utifrån Lgr11

Kommentar:

Datum:

Analysförmåga

 

 

Kommunikativ förmåga

 

 

Metakognitiv förmåga

 

 

Begreppslig förmåga

 

 

Problemlösningsförmåga

(Procedurförmåga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framåtsyftande MÅL för Dig?

 

 

Elevinflytande

 

På vilket sätt är undervisningen tillgänglig för Dig?

Samtalet förs mellan elev och pedagog/lärare med utgångspunkt i bilddokumentationen som gjorts.

 

Bedömning / återkoppling

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 

Samtalet elev/pedagog/vårdnadshavare ligger till grund för att vidareutvecklas i en IUP i År1.

 

Utvärdering

 

      Har den pedagogiska/didaktiska planeringen fungerat?  

 

   

 

-        Om nej, varför inte?

 

-        Förslag på åtgärder

 

 

 

Revidering av samtalsformen utförs årligen

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: