Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Biologi - Skogen

Skapad 2020-10-20 16:43 i Vårbyskolan Huddinge
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja? Det är många som gör utflykter till olika skogar. Man kanske går dit för att plocka bär eller svamp, njuta av lugnet, orientera eller bara promenera. I Sverige finns det mycket skog. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen och hur de samarbetar.

Innehåll

Vad är syftet?

Syftet med arbetsområdet och ämnet biologi är att du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga:

 • att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa och miljö
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

Vad ska du lära dig?

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten
 • Känna till vad som behövs för ett frö skall gro och hur olika växter sprids.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • arbeta med lärobok
 • diskutera i helgrupp och i mindre grupp
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter (EPA)
 • titta på filmer

Hur bedöms du?

Du bedöms:

 • genom muntliga diskussioner om ämnet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet
 • genom skriftligt förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen

Behöver öva mer
Godkänt
Över godkänd
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än två träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård och miljö.
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan. Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan. Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan. Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Frö
Du är osäker på vad som krävs för att ett frö/växt skall gro.
Du kan ge några förklaringar på vad som behövs för att ett frö/växt skall gro.
Du kan ge flera förklaringar till vad som behövs för att ett frö/växt skall gro och hur växter sprids.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: