Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2020-10-20 16:52 i Bälinge skola Uppsala
Ett arbete kring några av de lövträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 Biologi Svenska NO (år 1-3)
Vad har vi för olika träd i Sverige? Vad är barrträd och lövträd? Vad heter trädets olika delar? Varför behöver vi träd? Vad används träd till?

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Vi ska lära oss:

 • skillnaden mellan löv- och barrträd
 • känna igen och namnge (artbestämma) några träd
 • trädets olika delar (tex rötter, stam, gren, kvist, krona, löv)
 • trädets kännetecken (tex. bär, kottar, frön)
 • lära oss hur det kan bli nya träd
 • läsa faktatexter och samla in information

Hur ska vi lära oss detta?

 

Genom att:

 • studera och undersöka träd (vi går ut vid ett flertal tillfällen)
 • samtal och diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • läsa i böcker, söka på nätet och andra arbetsmaterial
 • arbeta med olika arbetsblad 
 • eget arbete/pararbete om ett träd
 • redovisa och delge sitt expertområde (sitt träd)
 • skriva faktatexter
 • att rita, skriva och samtala om det du undersökt

Vad som kommer att bedömas:

Eleven ska kunna:

 • känna igen träden utifrån deras kännetecken
 • namnge några av våra vanligaste träd
 • trädets olika delar
 • trädets kretslopp
 • göra enkla undersökningar och dokumentera i ord och bild
 • muntlig redovisning

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi
Kunskapskrav NO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Samband i naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Fältstudier och undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Jämföra resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: