Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytan och kartkunskap år4 ht20/vt21

Skapad 2020-10-20 17:13 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 4 Geografi
Hur påverkar och hur har naturkrafter påverkat jordytan? Varför är Indien mindre än Grönland på en jordglob jämförelsevis med en platt världskarta? Varför har människor valt att bosätta sig på vissa platser? Det här är några av frågorna vi ska leta svar på.

Innehåll

Vad

Lärandemål: (Vad du lär dig)

Hur jordytan påverkas av naturkrafter och av människan samt tolka information från kartor

 

Hur - undervisningens innehåll

• på vilket sätt jordytan formas och förändras av naturkrafter och av människan

• synliga spår av inlandsisen t.ex. morän, rullstensås, flyttblock, dödisgrop, rundhäll, isräfflor 

• åtta väderstreck: norr, söder, väster, öster, nordost (NO), sydost (SO), nordväst (NV) sydväst (SV)

• kartors uppbyggnad med färger, symboler och skala

• beskriva lägen och storlekar mellan olika platser utifrån kartbok  t.ex. Linköping ligger sydväst om Stockholm.

        Göteborg har fler invånare än Malmö.

• kartövningar över världen och Sverige: världshaven, världsdelar, landskap, Östergötland

• jämföra olika naturområden i Sverige

Bedömning av din förmåga att kunna

• placera ut på kartor: världsdelarna, 5st världshav, Östersjön, Sveriges landskap, Östergötland med tätorter, vatten

• placera ut väderstrecken (8st) på en kompassros 

• beskriva hur inlandsisen har lämnat spår på jordytan (utifrån bilder)

        - rullstensås, morän, klippblock, rundhäll, isräfflor, dödisgrop

• beskriva hur människor har påverkat jordytan (utifrån bilder): ca 6000 år sedan - ca 200 år sedan -  NUTID

• para ihop ord och begrepp med rätt förklaring

Begrepp

Pangea         Landmassan när alla kontinenterna hängde ihop i en stor klump.

jordskorpa   Översta marken vi går på.

berggrund    Det fasta stenlagret under jordytan.

bergart          Ett hårt material som finns i berggrunden t.ex. granit, gnejs

 

ekvatorn       En tänkt linje som går runt jordens mitt, delar in klotet i en nordlig del och en sydlig del.

kontinent      Är ett stort sammanhängande landområde: 

                      Nordamerika, Sydamerika, Eurasien, Afrika, Australien, Antarktis

världsdelar   Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika, Oceanien, Antarktis

 

magma         Mycket varma flytande bergarter i jordens inre.

lava               Magma som kommit upp från jordens inre.

naturkrafter  Olika krafter som nöter på jordytan t.ex. vind, vatten, kyla och värme.

erosion         Vind, vatten eller is som nöter på marken.

vittring          Spricker sönder.

nöter             Ett annat ord för sliter. (t.ex. Vågorna nöter på berget.)

 

morän           En jordart, blandningen av sten, grus och sand som lämnats av inlandsisen.
                      Sveriges vanligaste jordart.

flyttblock      Riktigt stora stenar som inlandsisen lämnat, kallas ibland jättekast.

rullstensås   En lång och hög rad med sten, grus och sand, går ofta från norr till söder.

rundhäll        En mjukt, rundad form på den sida av berget som isen kom ifrån.

isräfflor        Spår efter inlandsisen när den skrapade i berget, finns på rundhällar.

dödisgrop     En grop som bildades när stora isblock lossnade och sedan smälte.

landhöjning  Betyder att jordskorpan höjer sig efter att den tunga inlandsisen har smält.

                       Landet höjer sig efter att ha varit tungt belastat av den kilometertjocka isen under senaste istiden.

tätort              Ett samhälle med fler än 200 invånare t.ex. Rimforsa, Linköping

befolkning     Alla invånare i ett område t.ex. ett land – Sverige.

invånare        Personer som bor i ett visst område t.ex. Linköping.

 

Uppgifter

  • Läxtest nr1 och läxtest nr2: Natur- och kulturlandskapet

  • Läxtest nr1 och nr2: Natur- och kulturlandskapet

  • Läxförhör: kartkunskap Östergötland & Sveriges landskap

Matriser

Ge
Jordytan och kartkunskap år4 HT2020

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper, geografiska begrepp
- genom att beskriva och berätta - göra jämförelser - se sammanhang - se skillnader och likheter
  • Ge  E 6
  • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du beskriver och förklarar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur. Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du beskriver och förklarar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur. Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Använda geografins verktyg
- världskarta, glob, kartbok, kompass
  • Ge  E 6
Du kan använda kartor och enkla verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och enkla verktyg på ett bra sätt. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Geografiska namn
- namn på platser - läget mellan olika platser med hjälp av väderstrecken N – S - V - Ö NV NO SV SO
  • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett enkelt och till viss del säkert sätt var platser ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på en relativt god säkerhet var platser ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: