Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lågaffektivt förhållningssätt

Skapad 2020-10-20 18:20 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Gemensamt för oss på Fänsåkers förskola är att vi bemöter alla barn i våran verksamhet genom ett lågaffektivt förhållningssätt.

Innehåll

 

 

Förhållningssätt. 

Utveckla förhållningssättet kring barngruppen. Arbeta med lågaffektivt bemötande som förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. 

 

 

Syfte:

Vi vill att barn ska bli bemötta på ett respektfullt sätt av alla pedagoger på förskolan.

 

Mål:

Alla barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan.

Alla barn ska bli respekterade för den person hon/han är och ha någon att leka tillsammans med under sin dag på förskolan.

Vi pedagoger ser till vad som fungerar för barnet och arbetar med att förstärka dessa intressen.

Vi pedagoger ska inte låta barnet känna att hon/han misslyckas regelbundet utan vi behöver tänka på hur vi hanterar olika situationer som uppstår under en dag.

 

 

Metod:

Ordinarie pedagoger tar emot barnen när de kommer till förskolan.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att undvika trånga situationer som t.ex. in och utgång i hallen.

Vi har kontinuerliga diskussioner i arbetslagen om vårat förhållningssätt och bemötande framförallt med barn som har ett utmanande beteende.

Vi måste förmedla kunskap och erfarenhet till våra vikarier om dessa barn.

Vi måste visa ett intresse för barnen både när det kommer men även resten av dagen. 

Använda oss av positiv förstärkning, alltså uppmärksamma och förstärk det som barnet gör bra/rätt

Vi pedagoger stöttar och byter av varandra i de situationer där de behövs.

Vi utnyttjar varandras styrkor, erfarenheter och kompetenser.

Vi bekräftar barnens känslor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: