Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 (HT-20)

Skapad 2020-10-20 18:52 i Västra skolan Hudiksvall
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 5 Matematik
Under höstterminen kommer vi att använda matteboken Matteborgen 5A. Vi kommer att jobba med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen. Men vi kommer också att göra många olika övningar utanför boken.

Innehåll

Du ska få lära dig:

Stora tal:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda olika metorder vid problemlösning
 • avläsa och skriva tal i det romerska systemet

Geometri:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Decimaltal:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Vikt och volym:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Temperatur och diagram

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

På vilket sätt? Hur?

I matten tränar vi på att utveckla de olika förmågorna; kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang.

Vi jobbar konkret med olika material, spelar mattespel tillsammans och på dator, tränar på problemlösning och att redovisa och diskutera olika lösningar. Arbete i matteboken. Genomgångar av läraren och pedagogiska program. Använda datorn som ett digitalt hjälpmedel vid inlärning och programmering.

Det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas på sin nivå och kommer så långt som möjligt i sitt lärande, därför anpassas uppgifter och material till varje enskild elev.

Bedömning

Diagnoser och prov på det du arbetar med i matteboken.

En kartläggning i matematik görs också under årskurs 5.

Läraren bedömer också de olika förmågorna kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: