👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Fordon 20

Skapad 2020-10-20 18:57 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Efter att ha observerat barngruppens lekar upptäckte vi att väldigt många av dem lekte med och pratade om olika fordon. Därför blev fordon vårt tema.

Innehåll

Nuläge:

Efter att ha observerat barngruppens lekar upptäckte vi att väldigt många av dem lekte med och pratade om olika fordon. Därför blev fordon vårt tema. Av våra tidigare erfarenheter blir ett tema så mycket mer intressant och det blir lättare att hålla den röda tråden genom att introducera en figur.

Syfte:

Vår förhoppning är att barnens lärande blir lustfyllt och spännande när vi har deras intresse som grund.

 

Mål:

Vår förhoppning är att barnen har fått nya kunskaper om hur världen fungerar, fått ett större ordförråd samt fördjupad insikt i hur vi bör vara mot varandra.

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

I detta tema får barnen träffa ekorren Elsa och följ med på hennes bilresa. Under resans gång åker hon förbi en bondgård, träffar på ett vägbygge, behöver åka bilfärja över en sjö och lösa olika problem som uppstår med hjälp av barnen. Vi har ritat en stor vägkarta som Elsa kör på och det är genom denna vi upptäcker de olika situationerna som Elsa hamnar i.

Vi kommer också introducera de olika TAKK- tecknen (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för de fordon som vi stöter på. Vi leker rörelse lekar, sjunger sånger, har matramsor och skapar olika fordon med temat i fokus. Vi har också köpt in fler typer av fordon och skapat miljöer som förhoppningsvis lockar till lek.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer under terminens gång dokumentera temat här i Unikum.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18