👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama Ht-20

Skapad 2020-10-20 19:37 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
På dramat får Du uttrycka dig fritt genom dans, improvisation och musik.

Innehåll

Innehåll

 • Rörelse, dans och sång till musik. Dansa Pausa. Du dansar fritt till musiken. När musiken sjunger Pausa stannar Du mitt i rörelsen för att sedan fortsätt dansa/röra dig fritt till nästa gång de sjunger Pausa.
 • Spela på trumma; Du leder dina kamrater genom att spela på trumman. Du bestämmer hur kompisarna ska röra sig genom att spela långsamt, snabbt, starkt och och svagt. Om du slutar spela på trumman står dina kompisar still tills du börjar spela igen.                                                                                                                                                                                                            
 • Stå i centrum, när du spelat färdigt på trumman blir Du presenterad med namn och får mottaga gruppens jubel och applåder. Du lämnar sedan över trumman till en kamrat. 
 • Byta plats. Vi står i en ring. Du söker ögonkontakt med någon av dina kamrater som står i ringen, när Ni får ögonkontakt byter Ni plats med varandra, när ni möts tar Du upp handen och säger Hej!                                                                                
 • Improvisation/gestaltning. Du och dina kamrater turas om att dra ett improvisationskort ur påsen. Du visar kortet för gruppen och alla  tolkar/improviserar bilden  på sitt eget sätt.

 

 Du får lära dig på att;

 • lyssna och följa rytmen
 • improvisera
 • lyssna och följa en instruktion
 • samarbeta med dina kamrater
 • leda en grupp
 • stå i centrum
 • uttrycka känslor
 • välja
 • kommunicera på olika sätt, bilder, ögonkontakt, fysisk kontakt, kroppsspråk 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.
  ESE  -

Matriser

ESE
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.