👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Hästarna

Skapad 2020-10-20 19:48 i Lagga förskola Knivsta
Vi utgår från förskolans gemensamma fokus områden: naturkunskap, jämställdhet och språk. Frågor vi utgår ifrån i analys och reflektion är: - vad är barnen intresserade av? - vilket lärande sker? - vad tror vi barnen undersöker i sitt utforskande? - hur kan vi gå vidare?
Förskola
Här skriver vi i reflektion och analys om hur vi ska lägga upp det pedagogiska arbetet. Vi utvärderar veckans aktiviteter med hjälp av dokumentationer i form av bilder, filmer, spaltdokumentation och barnens alster.

Innehåll

Här dokumenterar vi varje vecka.

Frågorna vi utgår ifrån när vi reflekterar och analyserar är:

- vad är barnen intresserade av?

- vilket lärande sker?

- vad tror vi barnen utforskar? 

- hur kan vi gå vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18