👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - engelska

Skapad 2020-10-20 21:22 i Fredriksbergsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle med människor från hela världen. Sociala medier används i allt större utsträckning än förr och det blir mer och mer viktigt att kunna skriva. Många använder sig av exempelvis Snapchat/Instagram/Facebook och har vänner över hela världen. Då är det viktigt att du inte bara kan skriva, utan även skriva på engelska så att så många som möjligt av dina vänner på sociala medier förstår. Därför kommer vi under läsåret arbeta med att öka ordförrådet och skriva texter på engelska som ökar dina språkliga kunskaper.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • Skriva meningar på engelska
 • skriva sammanhängande texter på engelska

 

Det här kommer du arbeta med:

 • Du kommer att få skriva texter där du berättar om dig själv
 • Du kommer att få skriva texter där du berättar om din skoldag
 • Du kommer att få skriva texter till bilder
 • Du kommer att få skriva texter med olika börjor
 • Du kommer att få skriva en meny på engelska

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas formativt under lektionerna. Med jämna mellanrum kommer en del av dina texter att bedömas utifrån kunskapskraven för att du ska veta var du befinner dig i förhållande till målen. Detta för att du ska ha en chans att utveckla dina texter under läsårets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Skriva - engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.