👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska C8, 2: Sandor Slash Ida

Skapad 2020-10-20 21:36 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Läsning av Sandor Slash Ida som del i projektet Identitet
Grundskola 8 Svenska
Höstterminens första litteraturprojekt utgår från boken Sandor Slash Ida och den tar upp aktuella frågor som handlar om livet i tonåren. Boken är skriven av Sara Kadefors som fick Augustpriset för Bästa barn- och ungdomsbok 2001. "Ida är sexton och bor i Stockholm, Sandor är sexton och bor i Göteborg. Båda har problem, båda söker mening. En kväll träffas de på chatten och byter e-postadresser. Båda ljuger för varandra om vilka de är."

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Att läsa högt, med bra flyt och inlevelse.
 • Att använda lässtrategier för att fördjupa läsförståelsen, t ex sammanfatta, reflektera, förutspå handlingen, göra kopplingar,
  ställa frågor.
 • Beskriva karaktärerna i boken samt jämföra hur de är i början av boken mot slutet av boken.
 • Litteratursamtal samt hur man samarbetar i diskussioner.

 • Att förstå och använda ord och begrepp för att prata om böcker, t ex tema, budskap, parallellhandling.

 • Att göra gestaltande beskrivningar som får läsaren att uppleva och kunna leva sig in i situationen.

 • Att skriva en berättande text, baserat på boken, utifrån en annan karaktärs perspektiv.

 • Att argumentera utifrån karaktärernas val och händelser i boken.

 • Att läsa och skriva faktatext baserat på bokens tema, t ex ätstörningar, psykisk ohälsa och identitet.

 

Hur ska vi arbeta?

Läsningen av Sandor slash Ida är basen för vad vi jobbar med på lektionerna och för att kunna visa dina kunskaper behöver du komma förberedd, d v s ha läst de sidor du har i läxa och reflekterat kring bokfrågorna. 

På lektionerna jobbar med att fördjupa läsförståelsen. Vi kommer bl a göra läsförståelsetest på boken då du får använda boken men tänk på att du även behöver ha läst hemma för att hinna med uppgifterna. Bokens olika tema och budskap kommer vara i fokus när vi associerar och gör kopplingar till andra källor, omvärlden och erfarenheter i gruppen.

Ni kommer varje vecka ha ett boksamtal där ni i en grupp om 3-4 diskuterar bokens innehåll, viktiga scener, tankar och åsikter samt gör kopplingar till era egna erfarenheter och liv. Du kommer ansvara för en bokfråga som du förbereder, redovisar och sedan leder en diskussionen kring. Därefter samtalar ni tillsammans om tematiska diskussionsfrågor. Samtalet spelar ni in på video och lämnar in på Showbie. I samtalen visar du din läsförståelse muntligt samt tränar på att formulera dig i tal och att samarbeta med andra. 

Vi kommer att lyfta viktiga scener i boken och sedan använda dem till att öva argumentation samt skriva en berättande text utifrån en annan karaktärs perspektiv. I denna uppgift ska du också träna på att gestalta, t e x karaktärens känslor och tankar. 

Avslutningsvis läser vi korta faktatexter kring tema i boken. Du kommer få göra en sammanfattning baserat på en faktatext och även träna på att argumentera kring en fråga baserad på ett tema från boken.

I vår svenskpadlet hittar du mer information om vad vi jobbar med på lektionerna: https://padlet.com/froken_personne/svenskac8

 

Bedömning - när och hur?

 • Högläsning för läraren

 • Läsförståelseuppgifter, skriftliga eller muntliga, varje vecka

 • Boksamtal varje vecka

 • Berättande text med gestaltande beskrivningar

 • Argumentation

 • Läsa och sammanfatta faktatext

Matriser

Sv
Svenska C8, v 38-44, ht 2020

Boksamtal

Når ej ännu målen
E
C
A
Kommunikation:
Du som lyssnare
Till viss del tittar du upp och har ögonkontakt med de andra i gruppen. Till viss del visar du engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk. Till viss del ger du samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.
Du har relativt god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar relativt gott engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk. Du ger relativt gott samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.
Du har god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar ett välutvecklat engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk. Du visar en välutvecklad förmåga att ge samtalsstöd när andra talar och kommenterar utan att avbryta, t ex genom att humma, göra korta instämmande kommentarer och/eller nicka.
Kommunikation:
Du som talare
Du talar i huvudsak tydligt och lagom fort/högt. Du har viss ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar till viss del engagemang.
Du talar relativt tydligt och lagom fort/högt. Du har relativt god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar ett relativt gott engagemang.
Du talar tydligt och lagom fort/högt. Du har god ögonkontakt med de andra i gruppen. Du visar ett välutvecklat engagemang med din mimik och ditt kroppsspråk.
Innehåll: Uttrycka åsikter
Du som talare
Du visar en viss förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Du visar en relativt god förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Du visar en god förmåga till att själv ta initiativ till att tala, framföra åsikter, förklara varför du tycker som du gör och ge förtydligande exempel.
Innehåll: Koppla och föra samtalet
Du som talare
Du visar till viss del att du kan koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Du visar en relativt god förmåga att koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Du visar en god förmåga att koppla till vad andra i gruppen har sagt och använda det till att föra samtalet framåt eller djupare.
Språk
Du som talare
Du använder ett till viss del fungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.
Du använder ett relativt välfungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.
Du använder ett välfungerande språk/ordval som passar uppgiften, ämnet och gruppen.
Samarbete
Du som medlem i gruppen
Du praktiserar till viss del turtagning, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar till viss del kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.
Du praktiserar turtagning relativt väl, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar relativt väl kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.
Du praktiserar turtagning väl, d v s du låter andra tala till punkt och tar initiativ i samtalet. Du samarbetar väl kring talutrymmet så att alla känner sig välkomna i samtalet och får komma till tals, t ex genom att ställa frågor.

Läsförståelse

Når ej ännu målen
E
C
A
Läsförståelsetest på boken

Skriva: Berättande text

Når ej ännu målen
E
C
A
Skriva olika typer av texter / genre
Du har skrivit en text med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Du har skrivit en text med relativt väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer
Du har skrivit en text med väl fungerande anpassning till texttyp och strukturer.
Gestaltande beskrivningar
Den berättande texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
Den berättande texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. 
Den berättande texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriftspråk och Meningsbyggnad
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer.

Skriva: Sammanfattning av s. 206- slutet av boken

Når ej ännu målen
E
C
A
Innehåll
Specifikt för uppgiften
Du följer instruktionerna och texten fungerar i huvudsak som en sammanfattning. Du beskriver miljöer, händelser och personer på ett enkelt sätt.
Du följer instruktionerna och texten fungerar relativt väl som en sammanfattning. Du beskriver miljöer, händelser och personer på ett utvecklat sätt.
Du följer instruktionerna och texten fungerar väl som en sammanfattning. Du beskriver miljöer, händelser och personer på ett välutvecklat sätt.
Struktur och flyt
Språk och stil
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och strukturen är tydlig. Meningsbyggnaden fungerar i relativt väl, t ex genom att vara varierad. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och välstrukturerad. Meningsbyggnaden fungerar väl, t ex genom att vara varierad och träffsäker. Textbindningen är välutvecklad.
Skrivregler
Du följer i huvudsak spriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl spriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl spriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.