👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 HT Tanumskolan

Skapad 2020-10-20 22:54 i Tanumskolan F-6 Tanum
Under hösten kommer vi att arbeta med matematik individuellt och i grupp med följande områden: Talområdet 0-100.000, geometri, decimaltal, vikt och volym, samt temperatur och diagram.
Grundskola 5 Matematik
Välkommen till ett nytt spännande läsår i matte, i åk 5. Här varvar vi nya moment med repetition och gör kluriga utmaningar tillsammans! Vi utgår från Matteborgen 5A och 5B.

Innehåll

Mål, Efter avslutad termin ska du kunna:
- lösa olika matteproblem
- diskutera om hur resultaten är rimliga
- olika matematiska begrepp och kan använda dem i situationer som du känner till väl
- göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra och  geometri
- välja metoder som passar för att lösa problem och för att göra olika uträkningar

Så här kommer vi att arbeta:
- genomgångar kring nya moment och delta i diskussioner inför varje nytt kapitel som en introduktion.
- arbeta med både enskilda uppgifter och gruppuppgifter utifrån Matteborgen 5A och 5B, olika spel på Ipad och annat både praktiskt och teoretiskt material. 

Visa lärande:
- delta i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer
- genom diagnoser som fokuserar på specifika kursmoment,
- inlämningsuppgifter, tester och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6