Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2012-01-11 14:16 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild.

Nationella mål:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Konkreta mål:

Du ska:

- känna till jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

- känna till månens olika faser

- känna till några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

- kunna berätta/visa hur det blir dag och natt

- känna till varför det blir olika årstider och vad som kännetecknar de olika årstiderna

- känna till jordens dragningskraft/gravitation

- känna till den vetenskapliga teorin om universums uppkomst (Big bang)

- känna till några sagor/myter som är kopplade till ämnet

 

Bedömning av förmågor:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- visa på ett valfritt sätt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra

- utifrån jordens rörelser kunna förklara/visa hur det blir dag och natt och hur det blir olika årstider

- utifrån bilder kunna namnge nymåne, fullmåne och halvmåne

- kunna känna igen några stjärnbilder och känna till hur några av dem har fått sitt namn

- förklara hur gravitationen påverkar planeterna

 

Undervisning:

Vi kommer att:

- läsa faktatexter

- läsa berättelser om stjärnbilder

- skriva en rymdberättelse

- titta på film

- rita

- samtala

- studiebesök på Innovatum

Eleverna kommer under arbetets gång få vara med och påverka innehållet efter intresse/vad de vill veta mera om.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: