Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1a1: Aktuella samhällsfrågor

Skapad 2020-10-21 08:18 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Under nästkommande veckor ska vi undersöka och fördjupa oss i aktuella samhällsfrågor.

Innehåll

Samhällskunskap handlar om din vardag och aktuella händelser och problem. Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med medias roll i samhället samt att ni kommer att få fördjupa er i någon aktuell fråga. Vi kommer att börja med att titta lite kort på två fredsprojekt - EU och FN. Organisationerna har utvecklats under åren och är ständigt aktuella. De påverkar också vardagen i Sverige. 

 

 Tidsplan: 

Vecka 

Tisdag

Torsdag

45

EU - ett fredsprojekt

FN - ett fredsprojekt

46

Massmedia - värdera nyheter

Biblioteket - källtillit, sökvägar, tryckta och digitala nyheter

47

Aktuell samhällsfråga - arbete

Aktuell samhällsfråga - arbete

48

Redovisning aktuell samhällsfråga

 

 

Examination: Deltagande i lektionerna samt inlämning av uppgiften Aktuell samhällsfråga (kommer finnas i classroom).

  

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömingsuppgift - endast för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: