Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnebergas myrprojekt: uppföljning

Skapad 2020-10-21 08:04 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över var projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg?

Innehåll

Lönnebergas myrprojektet HT-20

Under vårt projektarbete kring myrorna har vi varit till skogen för att utforska myrornas värld. Vi har gett barnen möjlighet att använda olika material för att kunna undersöka myror och dess miljö mer djupgående som exempelvis med luppar, mobilkamera och förstoringsglas. Barnen på Lönneberga har varit nyfikna och intresserade av de flesta djur och insekter som de har hittat, de ställer frågor kring djuren/insekterna och vill veta mer. Barnen har uppmärksammat att det finns olika sorters myror, dels de som bor på förskolegården och de som bor i myrstacken i skogen. Nu när vi varit till skogen så har vi märkt att det inte finns några myror kvar, var har de tagit vägen? 

Bygg och konstruktion
Barnen har byggt myrstackar med olika konstuktionsmaterial tillsammans, vi använde en bild på en myrstack i genomskärning under arbetets gång. Detta har inspirerat till att barnen bygger och konstruerar mer avancerade byggen.

Digitalisering och dokumentation
Vi har använt projektorn i olika sammanhang, dels för att synliggöra myrornas värld och dels för att inspirera barnen och skapa nya frågeställningar och funderingar. Barnen har fått möjlighet att rita av en myra med hjälp av projektorn. Vi har visat bilder som barnen själva tagit kring myrprojektet. Barnen har fått ta del av inspirationsfilmer kring myror som de sedan har reflekterat kring i mindre grupper och tillsammans gjort mind-maps. Detta är ett sätt för oss pedagoger att fånga barnens tankar och hypoteser. För att göra projektet meningsfullt för barnen så har fått använda mobilen och ta bilder för att på så sätt synliggöra skogen ur ett deras perspektiv. 

Rörelse och hälsa
Vi har haft myrröris i mindre grupper, där barnen har fått möjlighet att göra olika sorters rörelser som är inspirerade av myrornas värld. Hur skulle en myra hoppa? Hur skulle det se ut om en myra rullade?

Kreativt skapande.
Barnen har getts möjlighet att arbeta med rödlera. De har gjort myror och myrstackar, diskuterat höjd, bredd och längd i den pågående processen. Barnen har ritat en myrstackar tillsammans, hur ser det ut inuti en myrstack? vi diskuterar och reflekterar. De har även använt sig av en inspirationsbild på hur en myra ser ut för att rita myror. "-det skulle vara lättare att rita en myra om jag fick se hur den ser ut, kan du skriva ut en bild?"


Målområden och fortsättning
Vi kommer att fortsätta med valda mål för att än mer tydliggöra och synliggöra dem. För att inspirera barnen till nya hypoteser och frågeställningar har vi satt upp inspirationsbilder på avdelningen som kan väcka nyfikenhet. Vi kommer att projicera en myra med hjälp av vårt digitala ägg för att närmare kunna studera myran. Vad leder detta till för nya frågor hos barnen? Vår tanke är att barnen ska få äga sin egen lärprocess med hjälp och stöd av oss pedagoger så att det blir ett meningsfullt lärande för dem. 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Djur och insekter

Rörelse 

Vatten 

Hållbarhet

Bygg och konstruktion

Lukt 

Myrornas kretslopp

Från ägg till myra

Föda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volym

Rumsuppfattning

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Avstånd

Riktningar

Samarbete

utvidgade begrepp och nya ord

Peka och visa på 

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva och återberätta

Rita

Reflektera

Böcker 

Sånger 

Rimma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: