👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Vt 21, Nyheter

Skapad 2020-10-21 08:05 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Under året kommer vi varje vecka arbeta med nyheter. Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt samt diskutera innehållet. Vi kommer också att diskutera och reflektera över nyheterna vi tagit del av utifrån demokratiska värden och principer.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla dina kunskaper att:

att analysera samhällsviktiga frågor

granska och värdera information

reflektera över demokratiska värden principer och arbetssätt

 

Arbetssätt

Vi kommer att varje vecka titta på nyheter från Lilla aktuellt där vi:

diskuterar nationell och internationell samhällsinformation

skriver fakta om samhällsinformation

Bedömning

Du kan hämta information om samhället

du kan redogöra för olika nyheter i världen

du kan med stöd skriva ner fakta om programmet

du kan ställa frågor och samtal om viktiga händelser 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  4-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6