👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans puls och rytm

Skapad 2020-10-21 08:18 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Vi berättar sagan ”Tillsammans mot toppen” med puls och rytm för att integrera barnens intresse för rörelse till musik med sagans budskap och språk.

Innehåll

Samplanering didaktiskt informerat undervisningsplan - Sagans puls och rytm

Mål: Att utveckla förståelsen för sagan.

Vad: Att uppleva rytm och puls med hjälp av sagan.

Hur: Varje karaktär i sagan ”Tillsammans mot toppen” har varsitt ett percussionljud. Det spelas upp i samma puls men i olika rytm med hjälp av Garage band. Dessa spelas upp efterhand som karaktärerna läses upp i sagan. Sagan läses i samma puls som ljuden. Ateljeristan leder och läser för gruppen på 4 barn i taget. Pedagogen stödjer och upptäcker puls och rytm tillsammans med barnen. 

Vem/Vilka: Barn födda 2018/19.

Var: Vilorummet.

När: Förmiddag v 43

Varför dessa val?: Sagan bygger på social hållbarhet vilket vi vill att barnen ska få uppleva. Barnen har intresse för musik och ljud vilket de visar med rörelse. För att nå varje barn och ge dem plats för att uppleva med gruppen görs undervisningen i mindre grupper. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18