👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Duns och kluns

Skapad 2020-10-21 08:39 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Musik och rörelse. Under temat musik och rörelse så har vi duns och kluns. Där får barnen öva sina motoriska förmågor.

Innehåll

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? Ja det gäller för hela gruppen.

 

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? Barnen ska få en chans att utveckla sin motoriska förmåga samt öva koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Samt lägga en positiv grund hos barnen till att vilja röra på sig och få en förståelse för vikten av att röra på sig för sitt eget välbefinnande.

 

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

     Vi delar in de i mindre grupper och ser till att alla får en möjlighet att delta. Vi kan på så vis även utmana de där de själva befinner sig och ge de vägledning.

 

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

 

    I små grupper får barnen olika utmaningar. Det kan vara hinderbana, balansövningar, bollövningar, övar de olika grundrörelserna så som krypa, åla, gå, springa och hoppar studsmatta. Allt detta sker med hjälp av en vuxen som ledsagar. 

 

Vi övar också på:

-Turtagning

- Att lyssna

- Respekt

- Fantasi

- Att ge positiv förstärkning och se sina kompisar

- Att räkna

 

 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

 

Vi berikar miljön med material och bygger upp hinderbanor. Vi använder oss av film som reflektionsunderlag för barnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18