Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och FN

Skapad 2020-10-21 09:14 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap
Vi ska arbeta med demokrati och FN. Vi ska ta reda på hur man fattar demokratiska beslut och vad FN vill med de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och de globala målen.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 • Vi ska arbeta med begreppen demokrati och diktatur.
 • Vi ska lära oss hur demokratiska beslut fattas.
 • Vi ska lära oss hur människor i världen har kämpat för demokrati. 
 • Vi ska lära oss vad FN vill med de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och de globala målen.

.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar.
 • Vi tittar på korta filmer och läser texter i SO Puls år 4.
 • Vi diskuterar begrepp och svåra ord.
 • Vi gör jämförelser mellan demokrati och diktatur.

 

Vad ska du lära dig?

 •  Skillnaden mellan demokrati och diktatur
 •  Vad direkt demokrati och representativ demokrati är
 •  Olika begrepp och ord som tillhör arbetsområdet.
 •  Om kampen för demokrati.
 •  Vad FN arbetar med
 •  Vad hållbar utveckling betyder

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionerna.
 • Du visar i arbetsboken och mindre skriftliga uppgifter.
 • Du deltar i diskussioner.
 • Vi kommer också ha ett mindre prov.

 

Uppgifter

 • Inför prov om demokrati och FN

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Demokrati och FN

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati och Diktatur
Skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
Du kan ge ett exempel på vad som är typiskt för demokrati och ett exempel på vad som är typiskt för diktatur
Du kan ge fler exempel på vad som är typiskt för demokrati och diktatur
Olika former av demokrati
Skillnaden mellan direkt demokrati och representativ demokrati
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
Du kan ett exempel på direkt demokrati och representativ demokrati.
Du kan fler exempel på direkt demokrati och representativ demokrati.
Kampen för demokrati
Hur har människor protesterat för att förändra? Vad måste vi människor tänka på för att få en demokrati att fungera?
Du kan ge ett exempel på hur människor, ensamma eller tillsammans, kan protestera mot något de tycker är fel i sitt land.
Du kan ge fler exempel på hur människor, ensamma eller tillsammans, kan protestera mot något de tycker är fel i sitt land.
Du kan ge fler exempel på hur människor, ensamma eller tillsammans, kan protestera mot något de tycker är fel i sitt land. Du kan utveckla ditt svar med en förklaring eller motivering.
FN
Vad är FN och vad arbetar FN med?
Du kan ge en fakta om FN. T. ex att FN jobbar för att motverka/förhindra krig i världen.
Du ge fler fakta om FN. T. ex att FN jobbar för att motverka/förhindra krig i världen. När FN bildades, hur många länder som är mer och/eller vad de gör för typ av arbete.
Barnkonventionen
Välj två av målen i barnkonventionen och motivera varför du tycker de är extra viktiga.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du motiverar dina val på ett tydligt sätt.
Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
FN:s globala mål
Hur kan vi människor hjälpa till för att vi ska nå de globala målen?
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  C 6
Du ger ett exempel/tips på hur vi människor kan hjälpa till.
Du ger fler exempel/tips på hur vi människor kan hjälpa till.
Du ger ett exempel/tips på hur vi människor kan hjälpa till. Du kan motivera/förklara dina förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: