👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text 4B

Skapad 2020-10-21 09:47 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett svenskt djur.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet.
Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet.
Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

 • Avgöra om en text är skriven i preteritum (dåtid) eller presens (nutid).
 • Veta vad ett verb är.
 • Veta vad ett adjektiv är.
 • Kunna kommatera rätt vid uppräkningar.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har.
 • Skriva en egen beskrivande text och organisera den i olika stycken.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zack övningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av verb, adjektiv och kommatering.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ht åk 4 Beskrivande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva text -innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Skriva text - struktur
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Skriva texter - struktur- klassifikation
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriva texter - struktur- beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...” Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Språkliga drag - tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Språkliga drag - ordval
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Skrivregler
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.,
Bearbetning av text
Behöver hjälp med att förbättra din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett bra sätt.