👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2020-10-21 10:15 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur mycket rabatten är vid en viss procent. Du kommer också lära dig att växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Även hur stor sannolikheten är att du får en tre när du slår en tärning. Vi arbetar både praktiskt, muntligt och skriftligt med arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska kunna:
- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

- räkna ut rabatten på en vara

- växla mellan bråkform, decimalform och procentform

- förklara vad som menas med sannolikhet

- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

-kunna begreppen bråkform, decimalform, procentform, rabatt, chans och risk

Hur ska vi lära oss detta?

-genomgångar och diskussioner i helklass

- praktiska övningar

- enskilt arbete och arbete i par i Matteborgen och med annat material

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
-gör muntliga förklaringar till uppgifter
-gör skriftliga beräkningar
-deltar i matematiska diskussioner och samtal
-gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte

-löser problem
 -visar dina kunskaper på diagnoser och prov

 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
-göra muntliga förklaringar till uppgifter
-göra skriftliga beräkningar
-delta i matematiska diskussioner och samtal
-göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
-ta eget ansvar för ditt lärande
-visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 2 Procent och sannolikhet

E
C
A
Kommunikation
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Du visar goda kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Du visar mycket goda kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting .
Du visar goda kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting
Du visar mycket goda kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Du visar goda kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Du visar mycket goda kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Du visar goda kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Du visar mycket goda kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Problemlösning
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Du redogör på ett enkelt sätt för vad som menas med sannolikhet.
Du redogör på ett gott sätt för vad som menas med sannolikhet.
Du redogör på ett mycket gott sätt för vad som menas med sannolikhet..
Metoder
Du har grundläggande kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa
Du har goda kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa
Du har mycket goda kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa