👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - Årskurs 4 - Svenska

Skapad 2020-10-21 10:17 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Under höstterminen läser vi tre olika skönlitterära böcker; Drakskeppet, Spökskeppet Vallona och slutligen Malamander. Läsningen arbetar vi med genom högläsning, läsning i läspar samt genom egen tyst läsning. Vi arbetar med de olika texterna i diskussioner, ordförståelse genom läxförhör samt författande av bokrecensioner.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

I det här området skall vi öva vår läsning genom att gemensamt läsa tre olika skönlitterära böcker anpassade för elever på mellanstadienivå. Vi ska träna oss i att urskilja texters budskap både genom det som står synligt och det som kan läsas "mellan raderna" i texterna. 

 

Hur ska vi lära oss det?

 

Vi kommer att läsa tyst, i läspar samt genom högläsning i klassrummet. 

Vi kommer att ha veckovisa läsläxor vilka också inkluderar att besvara frågor om texterna eller att välja ut svåra ord/meningar som vi arbetar vidare med på lektionstid. 

 

Viktiga ord och begrepp.

 

Lässtrategier, läspar, högläsning, läsläxa, språkbruk, budskap, läsning "mellan raderna". 

 

Vad som kommer att bedömas.

 

I arbetsområdet kommer din förmåga till läsförståelse att bedömas.

Hur högläsningen i läsparen fungerar samt egen tyst läsning i klassrummet och genom läsläxorna. 

Ord- och begreppsförståelse från de skönlitterära texter vi arbetar med. 

 

Hur du får visa dina kunskaper.

 

Under arbetets gång får du chansen att visa din förmåga genom att delta i olika arbetsmoment knutna till läsning.

- Boksamtal och diskussioner där du får dela tankar och åsikter 

- Ordförståelse genom veckovisa läxförhör

- Författande av bokrecensioner

 

Uppgifter

 • Läxa i svenska till fredagen den 13 november

 • Bokrecension Drakskeppet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6