👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp

Skapad 2020-10-21 10:47 i Uddaredskolan Lerum
Läsgrupper
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att sitta tillsammans och prata om en text som alla har läst är spännande. Det kommer vi att göra i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* läsa och analysera olika slags texter samt att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
* formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
* argumentera i olika samtalssituationer.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* läsa olika slags texter för barn och ungdomar med flyt och god läsförståelse
* kunna sammanfatta och kommentera delar av det du läst
* kunna redogöra för dina tankar och funderingar om huvudpersonerna, händelser och budskap i boken
* kunna beskriva din upplevelse av läsningen både muntligt och skriftligt
* aktivt delta i diskussioner genom att argumentera för dina åsikter och lyssna på andras

Arbetssätt

Du ska få läsa och arbeta med texter tillsammans i en läsgrupp på 4 personer. Inledningsvis kommer du enskilt och ibland i din läsgrupp arbeta med förförståelse av texten utifrån olika frågeställningar och övningar. Du kommer sedan ha texten i hemläxa en vecka. Därefter kommer ni läsa texten högt för varandra i den lilla läsgruppen.
Ni kommer ha textprat varje vecka samt arbeta med frågor som rör texten (på-, mellan- och bortom raderna). 

Bedömning

Din läsförmåga, läsförståelse, dina skrivna funderingar och din medverkan vid det muntliga textsamtalen tas med i bedömningen. Vi bedömer din förmåga att tolka texter och kunna resonera om det du läst och berätta om hur du upplever läsningen. Vi bedömer också din förmåga att delta i diskussionen; hur du argumenterar och motiverar dina åsikter och hur du lyssnar på kamraterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6