Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Kraft Åk 6

Skapad 2020-10-21 10:52 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under detta moment så kommer vi se närmre på de rörelser och krafter som finns i naturen och hur de påverkar varandra. Ni kommer även att få undersöka hur olika krafter på påverkar objekt.

Innehåll

Period

v.40-46

Mål

När du är klar med detta moment ska du kunna:

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att fe exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • förklara gravitationskraft med exempel.
 • förklara friktionskraft med exempel.
 • förklara centripetalkraft med exempel.

Arbetssätt

Teoretiska och praktiska laborationer.

 

Utvärderingsformer

Teoretiska examinationer, samtal, praktiska uppgifter och laborationer.

 

Begrepp

Kraft

Kraftpilar

Olika krafter

Gravitation, tyngdkraft och dragningskraft

Isaac Newton

Newton

Motkraft

Rörelse

Acceleration

Retardation 

Hastighet

Fritt fall

Tidvatten - Ebb och Flod

Centripetalkraft

Cirkelrörelse

Balans - Tyngdpunkt och stödyta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: