👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TX-Slöjd. Åk.9 Tygkasse med broderad text el symbol

Skapad 2020-10-21 11:14 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Nu syr vi egen tygkasse med eget broderi där vi skapar ett uttryck för en sångtext, dikt eller ett citat. Texten skrivs på tyget och broderas sedan med kedjestygn. Kedjestygn är en särskild broderiteknik som bildar en kedja av en tråd och formar din text.

Innehåll

Uppgifter

  • tygasse TX-slöjd

  • tygasse TX-slöjd

Matriser

Sl
TXslöjd ÅK.9 Textilkasse med broderi text eller symbol

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

E
C
A
Läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner Arbetet innehåller ett eller flera moment som hänger ihop
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Att kunna använda maskiner och verktyg på ett säker sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.

E
C
A
Motivera färg, form och materialval i din arbetsplanering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Använda inspirationskällor och dokumentera
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Pröva olika lösningar. Dokumentera genom att ta bilder, minst en/lektion
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Du arbetar aktivt för att ditt arbete ska utvecklas
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
E
C
A
Du gör en reflektion efter avslutat arbete. Använd dina bilder. Glöm inte slöjdorden!
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.