Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi!

Skapad 2020-10-21 11:19 i Resursskola Kristianstad
Vi lär oss mer om Sverige och om hur det kan se ut på olika platser i Sverige. Hur ser det ut där du bor? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om Sverige och om hur det kan se ut på olika platser i Sverige. Hur ser det ut där du bor? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor?

Innehåll

Mål:

Du ska

 • känna till hur Sverige ser ut
 • känna till skillnaden på; fjäll, skog, stad, odlad mark, hav och kust.
 • kunna beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
 • kunna ange några olika orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och vad det kan innebära för barn och familjer.
 • veta vilka Sveriges urbefolkning är och vad de livnärde sig på.  

Arbetssätt

Vi ska lära oss genom att:

 • genomgångar
 • arbeta med frågor till texten
 • titta på filmer
 • titta på kartan tillsammans.
 • samtala om "att flytta"
 • studiebesök 

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • stad, tätort, centrum, fjäll, skog, hav, kust, odlad mark, landsbygd

Bedömning

 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner på lektionerna
 • Ditt genomförande av arbetsuppgifter på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Matris för "Här bor vi"

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Närområdet
 • SO   3
 • SO   3
Insats krävs.
Jag berättar varför människor förr ofta bodde vid vatten. Jag berättar tre anledningar som påverkar var människor väljer att bo. Jag ser skillnad på stad och landsbygd.
Viktiga samhällsfunktioner
 • SO   3
Insats krävs.
Jag berättar om fyra viktiga samhällsfunktioner som finns i närområdet och varför de behövs.
Att flytta
 • SO   3
Insats krävs
Jag berättar om saker som kan vara bra med att flytta och saker som kan vara mindre bra med att flytta.
Observation och mätning
Insats krävs.
Jag kan utifrån ett arbetsblad observera och göra en sammanställning av trafiken.
Spår av forntiden
 • SO   3
Insats krävs.
Jag berättar vilka spår vi har i naturen från den stora isen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: