Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa egna lavalampor

Skapad 2020-10-21 11:29 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Skapa egna lavalampor genom att barnen får använda vatten och samtala om vatten.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har intresse för vatten, både inomhus och utomhus. De samtalar om var vattnet kommer ifrån och vad man kan ha det till. De leker med det på olika vis, utomhus leker de i vattenpölarna t.ex. genom att baka och laga mat, skapa geggamoja, de har provat vad som flyter och sjunker, skapat vattenbanor osv. Inomhus använder de vatten när de t.ex. målar, tvättar händerna, dricker - vilket skapat många intressanta tankar från dem kring vad vatten är och kommer ifrån.

I tidigare aktivitet om vatten har de tagit del av hur kretsloppet fungerar och vad det är för något, som de har fått samtala kring. De har fått resonera kring vattnets betydelse, vilka som behöver de, hur de smakar, vad det är för något osv. 

Barnen behöver utmanas i att få mer kunskap och förståelse kring vad man kan använda vatten till och var de kommer ifrån samt att barnen behöver få utforska och experimentera med det praktiskt - för att låta barnen få arbeta med det på olika vis- för att få större förståelse för det. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Att barnen ska få samtala kring vad man kan använda vatten till och var de kommer ifrån.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Samla en mindre barngrupp i en avskild miljö. Barnen får fundera och berätta vad vi arbetade med förra gången, vad fick ni göra förra gången när vi pratade om vatten?

Jag berättar att vi ska göra ett experiment där barnen får vara delaktiga under hela processen, genom deras tankar, hypoteser och ta vara på deras samarbetsvilja.

De får varsin pet-flaska, vad tror ni att vi ska hälla i först? Varför det? Vad tror ni händer nu? Under processen får barnen ställa hypoteser genom att jag frågar: vad tror ni händer nu? Vad händer när vi häller olja i? Varför tror ni det blir så? Det ska vara öppna frågor som får barnen att fundera och att det inte finns något "rätt svar". Jag instruerar och stöttar barnen i hur ingredienserna ska hällas i och i vilken ordning. När de skapat sin lavalampa får de visa och förklara för varandra vad som händer och hur de skapade sin lavalampa. Alla barnen ska få lyssna till varandras olika berättelser. Därefter får de fundera över vad mer man kan använda vatten till, än att skapa egna lavalampor? De får sedan fota sin lavalampa - som vi sedan sätter ut på avdelningen så flera kan använda dem. Sätter upp dokumentationen på "Tema-väggen". 

När vi har samtalat och diskuterat om frågorna får barnen titta på en kortfilm som de sett tidigare om vattnets kretslopp som vi sedan samtalar om. Denna film är tydlig och enkel att förstå och de behöver upprepning för att komma ihåg. 

Material: vatten, olja, karamellfärg, glitter, brustablett, ipad. 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: