Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2020-10-21 11:32 i Spängerskolan Kristianstad
När hundarna kommer
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer nu att arbeta med en roman När hundarna kommer som är skriven av Jessica Schiefauer. Vi läser ett avsnitt i taget och arbetar sedan med att reflektera och analysera avsnittet.

InnehållNär hundarna kommer 

 

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

💣 formulera sig och kommunicera i tal och skrift

💣 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

I detta arbetsområdet innebär det att du:

💣 kan tala och skriva om den text du läst på ett sätt så att alla förstår

💣 kan läsa bok och texter och förstå innehållet

 

Undervisning:

Du läser/lyssnar på boken för det mesta själv. Ni blir indelade i olika samtalsgrupper där ni varje fredag kommer att diskutera innehållet/miljön/karaktärer/budskap i boken, se uppgift/planering. Du skapar ett dokument på driven (läslogg) där du dokumenterar delar av din läsning. Mycket att arbetet kommer dock att ske muntligt i din grupp.

 

Bedömning:

Bedömning sker på olika sätt. Dels bedöms det du dokumenterar i ditt dokument och dels bedöms du i samtalet med dina kompisar.UPPGIFTER: 

Observera att om du är hemma så kan du följa mallen, besvara frågeställningarna och dokumentera dina svar, fast du gör det ENSKILT. 

 

Veckoplanering

Vecka 43 – APRIL (läsområde sid 14-48)

 

1.     Skapa din läslogg

Skriv några meningar i din läslogg och diskutera sedan dina svar med din grupp.

 

·         Vad kan omslaget säga om bokens handling och tema?

·         Vilka ledtrådar finns det? Vad kan titeln betyda?

 

2.      Högläsning av sidorna 13-23.

Prata om gott och ont och gå igenom diktens betydelse.

 

3.      Inledande frågor

·         Vad händer på första sidorna? Vill du läsa vidare? Motivera!

·         Vad tror du kommer att hända?

·         Hur verkar boken - lättläst, tung, rolig?

·         Finns det något med boken som påminner om något annat som du har sett eller hört någon annanstans?

 

4.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 48 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell. Titta på översikten vad som ingår för din roll. Du ska även svara på frågorna till nästa gång i din läslogg och jag kommer att följa med i läsningen och ge återkoppling allt eftersom.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

Vecka 45 – MAJ/JUNI (läsområde sid 51-96)

 

1.      Högläsning av sidorna 51-57.

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sid 14-48):

·         Vad gillar du i texten?

·         Vad gillar du inte?

·         Är det något som är svårt att förstå?

·         Känner du igen texten/berättelsen?

·         Försök att kort beskriva de fyra karaktärerna Isak, Anton, Ester och Veronika. Ta upp exempel från boken (ange sidnummer) och beskriv vad du vet så här långt. Använd gärna citat som beskriver vem de är.

·         Karaktärernas gemensamma nämnare är ensamheten. Hur ser man detta? Ange citat som visar stöd för detta.

·         Vad får du för känsla inför Ruben?

·         På sidorna 24 till 26 får vi en skymt av Simon. Vilket intryck får du av honom?

·         Ester och Isak/Anton har olika sorters föräldrar som kan påverka utgången på det som sker sedan. Vilken föräldrastil tror du kan bli mest problematisk och varför? Ge exempel från texten.

 

3.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 92 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell. Titta på översikten vad som ingår för din roll. Du ska även svara på frågorna till nästa gång i din läslogg och jag kommer att följa med i läsningen och ge återkoppling allt eftersom.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

Vecka 46 – JULI/AUGUSTI (läsområde sid 95-136)

1.      Högläsning av sidorna 95-100.

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sid 51-96):

·         Vilka mönster ser du i texten?

·         Vad är det som händer med Anton när han åker ut på natten? Beskriv killen som han träffar.

·         Vad är det för tatuering som killen har?

·         På sidan 75 samt på sidan 87 beskrivs dofter. Vad är det som har hänt och vad består skillnaden i?

·         Vad är det som Isak och Ester söker hos varandra?

 

3.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 131 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell. Titta på översikten vad som ingår för din roll. Du ska även svara på frågorna till nästa gång i din läslogg och jag kommer att följa med i läsningen och ge återkoppling allt eftersom.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

Vecka 47 – AUGUSTI (läsområde sid 137-174)

 

1.      Högläsning av sidorna 137-174 (ev med bilden på John Hron, som nämns på sid 140, synlig).

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sid 95-136):

·         Beskriv Isaks och Esters föräldrar. Vad är skillnaden mellan dem? Kan skillnaden i föräldraskap påverka hur barnen mår och deras handlingar?

·         Vad tror du hade hänt om Antons familj hade ansträngt sig mer för att prata med honom i stället för att bara låta honom vara? Om de hade börjat ifrågasätta och bråka lite mer om musikval, kläder, utseende, känslor. Hade samma sak skett i alla fall tror du?

·         Vad är det som Anton ser hos Ruben?

·         Isak börjar förändras mot Ester. Varför förändras han?

·         Ruben stirrar in i Antons ögon och säger: "Knä om knä, Anton. Knä om knä. När kriget kommer." Vad menar han med det?"

·         På vilket sätt händer dikten i början av boken ihop med den kursiva meningen på sidan 135? Vad menas med raderna?

·         Hur ser du på Antons förändring fram till mordet? Hade någon kunnat se signalerna i tid och stoppa tragedin?

 

3.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 174 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell. Titta på översikten vad som ingår för din roll. Du ska även svara på frågorna till nästa gång i din läslogg och jag kommer att följa med i läsningen och ge återkoppling allt eftersom.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

Vecka 48 – SEPTEMBER (läsområde sid 177-219)

 

1.      Högläsning av sidorna 177-185.

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sidorna 137-174):

·         Är det något annat som du inte riktigt förstår i texten?

·         Vad tror du resten av boken handlar om?

·         Varför tror du att Isak går tillbaka till Ester? Använd dig av följande citat ”Det är som om lusten får tyst på bruset” när du motiverar din tanke.

·         På sidan 145 beskrivs en labyrint. På vilket sätt kan den tänkas hänga ihop med den känsla som mamman har? Vad är det som händer med henne?

·         Anton liknar dödsmisshandeln vid en dans (sid 173). Varför det? Vilka är dina egna tankar om det?

 

3.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 219 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

 

Vecka 49 – OKTOBER/NOVEMBER (läsområde sid 223-264)

 

1.      Högläsning av sidorna 223-228.

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sidorna 177-219):

·         Hur beskrivs mordet i tidningen? Hur reagerar Isak på det? Varför tror du att tidningen skriver som de gör?

·         Ester tar en ny roll i Isaks familj. Hur ser den ut och vad är det som driver henne? Vad tänker hennes familj om det?

·         Hur reagerar olika medlemmar i Isaks familj på det som Anton gjort?

·         Varför är Esters föräldrar oroliga? Har de skäl till det, tycker du? Hur tycker du att de hanterar situationen?

·         Vad betyder hundarna för handlingen och motivet? På sidan 211 och framåt kan du hitta stöd för din tanke.

 

3.      Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa till sidan 264 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

Vecka 50 – DECEMBER/JANUARI/FEBRUARI/MARS (läsområde sid 267-299)

 

1.      Högläsning av sidorna 267-281.

 

2.      Bokcirkeldiskussion (baserade på sidorna 223-264):

·         Vilken dom får förövarna?

·         Hur tycker du att Isaks och Eters relation är?

·         Isaks mamma besöker gravplatsen och vad tror du att det besöker har för handlingen? Vilken betydelse har det för brottet men även för relationen mellan hennes son och Ester?

·         Vad är det Isak försöker säga när han säger att hundarna morrar ”bara när”(sid 258)?

·         Vad betyder bokens titel När hundarna kommer (sid 263) och vad är det som sker när de kommer? Varför valde författaren just den liknelsen tror du?

·         Anton straffas (s 267-270) för att han har berättat sanningen. Borde han ha tagit på sig hela skulden för att klara sig?

·         På sidan 278 kommer hundarna återigen. På vilket sätt hänger de samman med när de kommer på sidan 263? Vad händer som är gemensamt?

·         På sidan 273 står det ”två trasiga hjärtan i fel kropp, två trasiga hjärtan som inte kan sluta slå.” När Ester ringer Isak frågar hon vad han ska göra med hans hjärta och slut hittar han Esters hjärta. ”det är ett halvt hjärta” (sid 299). Vilken symbolik har hjärtat i dessa meningar?

 

 

3. Uppgift:

Fördela rollerna nedan och förbereder er till nästa träff genom att läsa ut boken till sidan 299 och ta ansvar för att hålla din roll aktuell.

 

·         Diskussionsledare:

·         Persongranskare:

·         Miljöbeskrivare:

·         Ordgranskare:

 

4.      Avslutande reflektionsfrågor:

Skriv nu kring några avslutande reflekterande frågor (se nedan) kring din läsning av När hundarna kommer. Skriv i din läslogg och jämför med vad du skrev under första lektionen. Berätta också vad du tagit med dig från din läsupplevelse och vad samtalen och förberedelserna gav för läsningen. Om tid finns så jämför gärna era svar med varandra.

·         Vad tyckte du om boken?

·         Vilka budskap tycker du att boken ger dig?

·         Hur tror du att en familj kan påverkas av ett mediadrev som Isaks familj utsätts för? Är det rätt eller fel?

·         Diskutera bokens två symboler; ögon och hundarna. Vad står de för tror du? Ge exempel från boken.

·         Hur var handlingen uppbyggd och vad gav det läsupplevelsen? Trodde du att det skulle sluta som det gjorde? Vilka andra slut kan du tänka dig?

·         Vilken karaktär fastade du mest för? Motivera!

·         Om du fick skriva ett brev till en karaktär till vem och vad skulle du vilja skriva om?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering/Läsanvisningar - När hundarna kommer

Matriser

Sv
Kopia av Bedömningsmatris Svenska 7-9

E
C
A
Förmågan att läsa olika slags texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmågan att tolka budskap i olika verk Förmågan att resonera kring budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

E
C
A

E
C
A
Förmågan att samtala. Förmågan att framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

E
C
A

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: