Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter "Fakta om djur"

Skapad 2020-10-21 11:32 i Bäckskolan Linköping
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Du ska få jobba med beskrivande texter i boken Zick Zack åk 4. Du kommer att få lära dig hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin beskrivande text om ett djur.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

Under det här arbetsområdet ska du:

 • Förstå syftet med en beskrivande text (steg 1).
 • Lära dig hur en beskrivande text är uppbyggd (steg 1).
 • Lära dig att använda rätt tempus (tidsform) och beskrivande ord (steg 2).
 • Öva på att använda det du lärt dig om hur texten är uppbyggd och de språkliga drag genom att tillsammans med klassen beskriva hur ett lodjur ser ut och organisera texten om vargen i stycken (steg 3).
 • Välja ett land, samla fakta om det och på egen hand skriva en beskrivande faktatext om djuret (steg 4).

 

Arbetssätt: (hur?)

Du kommer att ha boken Skrivrummet åk 4, Zick Zack där du får öva på de olika delarna som är typiska för en förklarande text.

Genomgångar i stolssamling

Enskilt arbete

Kooperativt arbete där du jobbar tillsammans med din grupp.

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:

 • förstå syftet med en beskrivande  text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text

 

 

 

 

 


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: