Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2020-10-21 11:45 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska som andraspråk
Att göra/mål: Vi kommer under några veckor ägna oss åt bokläsning samt boksamtal. Du kommer att läsa samma bok som andra i klassen och tillsammans ska ni varje vecka prata om det ni läst. Bokcirkeln kommer att sträcka sig över 5 veckor. Du kommer att få tid till läsning, diskussioner och att göra dina uppgifter på lektionerna. Målet är att du ska få en läsupplevelse, träna dig på att analysera litteratur både muntligt och skriftligt, samspela med andra genom lyssning och diskussion samt att du tränar på att leda ett samtal.

Innehåll

BOKCIRKEL

 

I det centrala innehållet i LGR 11 berör vi följande moment:

 

*    Skönlitteratur för ungdomar (…) som belyser människors villkor- och identitets – och livsfrågor.

*    Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

*    Språkliga drag i, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar.

*    Parallellhandling, tillbakablickar, miljö – och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

*    Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i det som sagts.

*    Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Syfte enligt LGR 11:

 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter (…) I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter (…) ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

 

Hur ska du visa att du kan/redovisningsform:

Du läser de givna sidorna till varje bokcirkeldiskussion och gör din veckouppgift. Du visar att du gjort dina uppgifter genom ditt deltagande i boksamtalen. Din slutgiltiga uppgift är att presentera din bok för några i klassen som läst en annan bok samt att lämna in en skrivuppgift där du visar att du läst och förstått bokens innehåll.

 

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma ditt deltagande i boksamtalet, hur du leder samtal, deltar i samtal samt hur du reflekterar och analyserar såväl muntligt som skriftligt.

Lycka till!! /Susanne

Matriser

SvA
Bokcirkel

Läsa

Nivå 1
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Nivå 2
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Nivå 3
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Tala
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du tittar upp, talar tydligt och visar engagemang. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Tittar upp, talar tydligt och presenterar på ett intresseväckande/engagerat sätt. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Ledaren återför diskussionen till ämnet (vid behov).
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Tittar upp, talar tydligt och presenterar på ett intresseväckande och engagerat sätt. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Ledaren återför diskussionen till ämnet (vid behov).
Skriva
Du kan skriva en boksammanfattning med begripligt innehåll, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkregler och struktur samt med viss språklig variation. T.ex. enkelt ordval och enkel meningsbyggnad, i huvudsak följs skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva en boksammanfattning med relativt tydligt innehåll, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkregler och struktur samt med relativt god språklig variation. T.ex. styckeindelning, varierat ordval, varierad meningsbyggnad, och du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: