👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - Matematik

Skapad 2020-10-21 12:12 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Genom att använda konkret materiel, spel, dator och iPad försöker vi väcka ditt intresse för siffror. Träna på tidsuppfattning. Jobba med logiska materiel.
Grundsärskola F – 4 Verklighetsuppfattning
Du kommer att träna på att ramsräkna. Skriva och forma siffrorna 0-9, sortera, samt träna på lägesord m.m.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet.

Undervisning och aktiviteter

Vi kommer att arbeta med:

- mönster och sortering

- talraden

- taluppfattning och förstå dess värde

- lägesord (t.ex. över, under, bakom och framför).

- känna igen några geometriska former.

- forma siffrorna 0-9

- veckodagar/månader/årstider

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi använder oss av digitala mattespel , konkret material och praktisk matematik. Vi arbetar i par och enskilt. Vi pratar matematik och vi undersöker matematikens olika delar.

Bedömning

Läraren bedömer dig utifrån observationer och repetitioner av genomgånger och arbete.

Läraren kommer bedöma din förmåga att:

- följa mönster

- sortera

- förstå talraden

- förstå taluppfattning

- förstå lägesord

- känna igen geometriska figurer

- forma siffrorna 0-9

- känna igen/namnge veckodagar/månader/årstider

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9

Matriser

VEU
Bedömningsmatris VU -Matematik 18/19

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
följa mönster
Ny aspekt
sortera
Ny aspekt
talraden
Ny aspekt
taluppfattning
Ny aspekt
lägesord
Ny aspekt
geometriska figurer
Ny aspekt
forma siffrorna 0-9
Ny aspekt
veckodagar/månader/årstider