👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De äldsta civilisationerna och antiken

Skapad 2020-10-21 12:20 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Historia i årskurs 7 börjar från början. Vi beger oss bakåt i tiden och tar oss an mänsklighetens ursprung, jordbrukets födelse, de första städerna, de äldsta civilisationerna och antikens storslagna dagar i Hellas och det romerska riket.

Innehåll

Historia – De äldsta civilisationerna och antiken

Tidsperiod 
Vecka 40 – 46 (måndag 28/9 – fredag 13/11) 

Arbetssätt 

Vi använder NE-Historia (avsnitt 1.2 samt kapitel 2 och 3) och utvalda filmer/uppgifter i Studi. Lärobok används som extramaterial vid behov. Gemensamma genomgångar genomförs kring grundläggande och centrala frågeställningar. Uppgifter och examinationer kommer att genomföras i NE, Teams och DigiExam. Vi kommer att även skapa en presentation i Power Point, Sway eller Word.

 

Mål efter avslutat arbetsområde (följande ska du sträva efter att kunna förklara så bra som möjligt)

Förhistorisk tid och forna riken (NE 2.1-2.6 + utvalda Studifilmer):

Hur levde människan under förhistorisk tid? Varför utvecklades vissa delar av världen snabbare än andra? Hur gick det till när människan blev jordbrukare? Vad blev konsekvenserna av att människan började leva som jordbrukare? Var det bra eller dåligt att människan blev jordbrukare? Vad menas med en stadsstat? Hur fungerade stadsstaterna? Vilka konsekvenser fick stadsstaterna? Vad är det för skillnad på kultur och högkultur? Vad är en flodkultur? Vad menas med begreppet civilisation? Varför växte många samhällen fram vid floder? Vad menas med begreppet samhällsklasser? Kan du ge exempel på samhällsklasser i de äldsta civilisationerna? Vad menas med begreppet specialisering? Vilka uppfinningar och nya kunskaper blev viktiga för människan i de äldsta civilisationerna? Kan du förklara urbanisering är? Vad innebär slaveri? Vad är gemensamt för de äldsta civilisationerna? Kan du beskriva det gamla Kina eller det gamla Egypten?

Begrepp: Homo Sapiens, jägar- och samlarkultur, bofasta, kultur, högkultur, flodkultur, civilisation, stadsstat, specialisering, samhällsklasser, urbanisering, slaveri, skriftsystem,

Antiken (NE 3.1-3.3 + utvalda Studifilmer)

Vad menas med begreppet antiken? Vad kan du berätta om den minoiska kulturen? Vad kan du berätta om den mykenska kulturen? Vad kan du berätta om fenicierna? Hur skulle du beskriva det antika Grekland – finns det ett eller flera? Hur styrs Aten? Hur styrs Sparta? Vilka skillnader och likheter finns det mellan Aten och Sparta? Vad händer under perserkrigen? Varför är Alexander den store berömd? Vad menas med hellenism? Vad är det antika Greklands arv till vår tid? Hur uppstår det romerska riket? Hur styrs det romerska riket? Hur ser religionen ut i det romerska riket? Hur förändras det religiösa livet i det romerska riket? Vad händer med det romerska riket? Vad är det romerska rikets arv till vår tid?

Begrepp: antiken, minoer, Mykene, fenicier, kolonier, Hellas, Homeros, Illiaden, Odyssén, Olympia, Akropolis, Parthenon, demokrati, folkförsamling, heloter, peroiker, spartiater, Marathon, Thermopyle, Salamis, Alexander den store, hellenism, tragedi, komedi, filosofer, latinarna, etrusker, Karthago, de puniska krigen, Hannibal, republik, folkförsamling, patricier, plebejer, senat, konsuler, folktribuner, veto, Julius Caesar, Augustus, kejsare, gladiatorspel, pax romana, akvedukter, Horatius, Cicero, västromerska riket, östromerska riket, romersk rätt, Colosseum, latin, imperium

Källor och källkritik (NE 1.2):

Vad menas med en historisk källa? Vilka olika typer av källor finns det? Vilka olika sorters historiska källor finns det? Vilka frågor man bör ställa sig när man kritiskt ska granska en källa? Vad menas

Begrepp: källa, historisk källa, kvarlevor, bearbetningar, berättande källor, förstahandskälla, primärkälla, andrahandskälla, sekundärkälla, källkritik, äkthet, syfte, tendens, närhet, samtida, samtidighet, beroende, urval

Hur och när bedömer vi?

Kunskaperna om förhistorisk tid visar du på godkänd nivå genom att se fyra utvalda Studifilmer om Homo Sapiens samt göra deras quiz under vecka 40.

Kunskaperna om jordbrukets födelse och de äldsta civilisationerna examinerar vi genom ett läxförhör tisdag 13 oktober vecka 42 samt en skapad presentation om det gamla Kina eller det gamla Egypten i Sway som ska vara klar fredag 23 oktober vecka 43.

Kunskaperna om antiken och förmågan att tänka källkritiskt i historia examinerar vi genom ett läxförhör fredag 20 november vecka 47.