Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Ljud-Opalen

Skapad 2020-10-21 12:32 i Bullerbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Vi har sett och hört ett stort intresse för ljud av olika slag.. Alla barn intresserar sig för ljud. Barnen utforskar ljud. Vi på vår förskola arbetar tematiskt. Vi i vårt arbetslag har valt tema "Ljud".

 

Vart ska vi?

1  Vi vill att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att identifiera samt återskapa ljud.

 

Hur gör vi?

 Vi skapar mindre grupper där barnen kan utforska ljud. Vi erbjuder material med olika ljud att reflektera kring. Vi uppmuntrar barnens eget utforskande av ljud.

 

 Aktivitetet

·         Lyssna och gissa vilka ljud. Spela in olika ljud.

·         Leka lekar med ljud, göra rörelse till ljud, låta barnen lyssna på olika slags musik, få prova olika instrument samt ha sångsamling.

·         Skapande: Erbjuda barnen att göra eget instrument, låta barnen få måla till olika musik.

·         Lyssna in ljud i närområdet.

Presentera olika ljud med hjälp av Babblarna vid samlingar.

Bilder på olika bondgårdsdjur med qr kod-hur låter djuret.

 Låta barnen göra egna ljud.

Vi planerar vara i små grupper men även i helgrupp beroende på vilken aktiviteter vi gör.

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Vi planerar tillsammans i arbetslaget "Skatten". På Opalen delar vi barnen i mindre grupper. Undervisningen i gruppen utgår från vår planering.

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: