👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glädjen 1 Aktionsforskning Ht-20

Skapad 2020-10-21 12:48 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utforma strukturen i våra undervisningsaktiviteter för att underlätta för barns delaktighet och förståelse för vad som förväntas av dem i undervisningen?

Innehåll

 

Vart ska vi?

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

 

Vi vill skapa en struktur och logistik i vilken pedagog som gör vad för att skapa arbetsro i lärmiljön och öka undervisningstillfällen för barnen.

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

 

 - Har vi kunnat följa vår planerade struktur och logistik?

 

 - Var undervisningsaktiviteterna så tydliga så att barnen förstod vad som förväntades av dem?

 

 - Blev barnen delaktiga i undervisningsaktiviteterna och i så fall på vilket sätt?

 

 Hur gör vi?  

 

Vi vill göra ett tydligt schema för när de olika planerade undervisningsaktiviteterna ska ske och utifrån vilket ämne undervisningen ska innehålla. Schemat ska även innehålla information om vilken/vilka pedagoger som ansvarar för undervisningen.

 

Barnen på avdelningen kommer delas in i grupper för att pedagogerna ska kunna utforma undervisningen utifrån barnens utvecklingsnivåer och individuella behov.

 

Vi kommer utforma den språkliga undervisningen utefter före bornholmsmodellen och dess tydliga struktur.

 

Schemat kommer att fungera som en lathund för oss pedagoger att vi ska kunna planera våra undervisningstillfällen på bästa sätt. Det kommer att underlätta för oss för att kunna genomföra vår undervisning trots brist på personal eller andra försvårande omständigheter. 

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18