👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-jord, Västanbyn åk 3 (ht20)

Skapad 2020-10-21 12:53 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Arbetsområde: NTA - jord
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Varför är det viktigt för oss människor att ha kunskap om jord? Du ska få lära dig vad jord består av och hur man känner igen olika sorters jord. Du ska få lära dig vad som finns i en kompost och vad som händer med komposten när den förmultnar och blir till jord.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Eleverna ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

 

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du ska få lära dig vad som finns i en kompost och vad som händer med komposten när den förmultnar och blir till jord.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på vad andra kommit fram till och berätta vad du själv tycker.
 • Du ska göra olika experiment och jämföra vad du trodde från början med ditt slutresultat.
 • Du ska känna till vad orden (begrepp): jord, humus, sand, lera, kompost, kompostmask, laboration, provrör, bägare, pipett betyder. 

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla experiment och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • du kan förklara ord (begrepp) som exempelvis: humuos. 
Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

 • Vi undersöker en kompostjord och vad som finns i den. 
 • Vi undersöker olika jordprover, lyssna, känna, titta och lukta.
 • Vi undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten i plaströr. 
 • Vi genomför undersökningar och observationer med vad vi tror ska hända och vårt resultat.

Dokumentation

 • NTA-bok, egna bilder, texter och resultat från stenciler.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - JORD bedömningsmatris

Ny nivå
Ny nivå
Ord och begrepp
jord, humus, sand, lera, kompost, kompostmask, laboration, provrör, bägare, pipett
 • NO
du använder 5 ord och begrepp när du när du ställer frågor och pratar.
du använder ALLA ord och begrepp när du när du ställer frågor och pratar.
Samarbeta
grupparbete 2 elever
Du arbetar med din kompis och gör experiment, du ger och lyssnar på förslag.
Du arbetar med din kompis och gör experiment, du ger förslag och lyssnar på förslag OCH KOMMER ÖVERRENS MED DIN KOMPIS OM VAD NI SKA SKRIVA OCH HUR NI SKA UTFÖRA EXPERIMENTET.
Observera och jämföra
 • NO   3
du gissar hur ditt experiment kommer att sluta och jämför resultat med hur du gissade.
du gissar hur ditt experiment kommer att sluta och jämför resultat med hur du gissade. DU JÄMFÖR RESULTATET MED ANDRA GRUPPERS RESULTAT.
Dokumentera
skriver om hur du utför experiment och hur resultatet blir
 • NO   3
Du skriver hur experimentet har gått till och hur resultatet blev att din kompis förstår.
Du skriver hur experimentet har gått till och hur resultatet blev SÅ att ALLA förstår HUR EXPERIMENTET UTFÖRDES. DU SKRIVER EXPERIMETETS OLIKA DELAR I RÄTT ORDNING.
Fakta
Jord innehåller växter, djur och deras nedbrutna rester samt partiklar av olika storlekar av sand och lera. Sand, lera och humus är de tre beståndsdelarna i jord. Berätta vad de finns i dem.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) berätta vad jorden innehåller så att din kompis förstår. du kan namnen på jordens 3 beståndsdelar (sand, lera och humus).
du kan med EGNA ORD UTAN BILDSTÖD OCH STÖDORD berätta vad jorden innehåller så ALLA förstår. du kan namnen på jordens 3 beståndsdelar (sand, lera och humus) och berätta vad som finns i dem så att alla förstår.