Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 7, L'école et l'heure

Skapad 2020-10-21 13:01 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer lära dig ord och fraser som har med skolan och klassrummet att göra. Det ökar dina möjligheter att t ex förstå instruktioner och att använda franska fraser för "vilken sida? när slutar? o s v i klassrummet.

Innehåll

Arbetsområde och tidsperiod
I detta arbetsområde lär vi oss ord på saker som finns och används i klassrummet, klockan och användbara fraser att använda i klassrumssituation. Vi jobbar med detta vecka 42-49.

 

Material
Vi använder oss av textboken och övningsboken Chez Nous 2 .Vi använder dessutom www.sanomautbildning.se

 

Arbetssätt

 • Vi lyssnar på och läser högt olika texter i textboken.
 •  Vi jobbar i par eller grupp för att öva på olika ord, fraser och uttryck.
 •  Vi gör övningar i arbetsboken.
 •  Vi översätter texter vi arbetar med till svenska, muntligt eller skriftligt.
 •  Vi skriver en text om en valfri skoldag
 •  Vi lyssnar på olika hörövningar

 

Kunnamål 

 •  Du kan klockan (alla klockslag)
 •  Du kan verbet être (att vara)
 •  Du kan verbet avoir (att ha)
 •  Du kan några olika skolämnen
 •  Du kan veckodagarna
 •  Du kan namnet på olika saker i klassrummet
 •  Du kan  läsa och förstå texterna vi arbetar med i detta arbetsområde
 •  Du kan orden och fraserna vi har haft i läxa i detta arbetsområde

 

Redovisningsform

Du redovisar dina kunskaper under lektionstid under arbetsområdets gång samt med ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska år 7, L'école et l'heure

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan använda basen av de ord och fraser vi gått igenom när vi arbetat med arbetsområdet
Nivå 2
Du kan använda huvuddelen av de ord och fraser vi gått igenom när vi arbetat med arbetsområdet
Nivå 3
Du kan använda alla de ord och fraser vi gått igenom när vi arbetat med arbetsområdet
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: