👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden från Istid - järnåldern

Skapad 2020-10-21 13:16 i Resursenhet Pil Uppsala
En resa i tiden från Istiden till järnåldern
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi kommer att resa tillbaka i tiden, med början på istiden och ända fram till järnåldern. Hur var det att leva på forntiden? Vad åt människorna? Hur bodde de? Vilka verktyg och föremål använde de?

Innehåll

Beskrivning:

Du kommer att få lära dig om hur livet kunde vara under fyra perioder som kallas istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Vi tar reda på hur människorna levde, vilka djur som fanns och hur människorna utvecklade olika redskap, föremål och vapen. Vilka kläder bar människorna.  Vi tar också reda på hur man idag kan se spår i naturen från dessa perioder. Vi lär oss i vilken ordning de olika tidsperioderna kom.

Bärande begrepp:

Istid

stenåldern

bronsålder

järnålder

smälte

isräfflor

material

nomad

jägare

Bonde

Hällristningar

metall

 

Arbetssätt:

 

 

 • Läsa faktatexter ihop och samtala kring dessa
 • Se filmer och diskutera dessa
 • skriva faktatexter gemensamt och på egen hand med hjälp av fakta från böckerna och filmerna.
 • prova på att skriva med runskrift.
 • Gå ut i naturen och titta på spår efter forntiden
 • Åka till Upplandsmuséet
 • skapande

Konkreta mål:

        -ge något exempel på hur livet var uppe i Norden under istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 • göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
 • ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från istiden
 • förklara begreppen dåtid och nutid.
 • med hjälp av bilder kunna ordna tidsperioderna i rätt ordning.
 • Kunna säga minst en skillnad mellan de olika perioderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3