Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och språk med Babba och Bobbo

Skapad 2020-10-21 13:28 i 185331 Förskolan Äppelgården Stockholm Farsta
Förskola
Varje figur i Babblarskaran kan kopplas till ett område i läroplanen. Under höstterminen kommer vi att jobba extra med Babba som utmanar barnen i språk och kommunikation och Bobbo som utmanar rörelse eftersom vi ser ett stort intresse av sång och musik i barngruppen.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

För att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån vid planering av undervisningssituationer gör vi denna projektbeskrivning. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen en större möjlighet till en djupare förståelse av målområdet.

Nuläge

Barnen i alla åldrar har visat intresse för Babblarna därför tar vi dem till hjälp i höstens tema. 

 

Projektfråga:

Hur kan vi få Babba och Bobbo att inspirera barnen i sång, talspråk, musik och rörelse?

 


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Utvecklande åtgärder som vi fokuserar på är att ha en frekvent dialog med vårdnadshavare via skolplattformen genom lärlogg och nyhetsinlägg varje vecka. Vi vill på detta sätt göra familjerna delaktiga i detta tema. 

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Med hjälp av Bobbo och Babba ska barnen få inspiration i dans, talspråk och rörelse.

 

VARFÖR:

Vi har efter observationer i barn gruppen upptäckt ett stort intresse av sång och rörelse. Babblarnas figurer med deras fartfyllda musik har lockat fram både sång och dansglädje.

Babblarna är då ett tacksamt material att jobba med eftersom de genomsyrar hela läroplanen. Favoritfigurerna lockar fram olika språkljud och så småningom hela ord. Barnen känner igen babblarna och en del har lärt sig vad de heter.  

 

HUR:

 Under höstterminen ska vi att arbeta mycket med just Babba och Bobbo med tanke på språk och rörelse. Bobbo ska bjuda in till sång och rörelsestunder både ute och inne. Vi kommer att introducera Babba och Bobbo på samlingen och visa vad de har för förmågor.

 • Vi kommer att läsa Babblarnas böcker
 • Tillverka en språkväska från boken "Bobbos väska."
 • Sjunga
 • Rim och ramsor
 • Dansa olika rörelsesånger
 • Arbeta med att utveckla barnens ordförråd genom att benämna och upprepa ord och begrepp i barnens vardag.
 • Använda tecken som stöd.
 • Digitalisering: Vi kommer att erbjuda barnen att pröva på och experimentera med bee bot för att så småningom göra egna aktivitetsbanor 

 

Miljö: 

Utefter vårt förhållningssätt  arbetar vi  kontinuerligt med den pedagogiska miljön som ska vara tillgänglig, tillåtande, tydlig och tilltalande. Vi iscensätter miljön utefter barnens intresse utifrån de olika målen i läroplanen. Vi använder oss av bildschema för tydligheten. Barn och personal iordningställer tillsammans miljön. I detta projekt tar vi de populära Babblara till hjälp för att iordningsställa stimulerande mötesplatser. Vi ska vidare tillsammans med barnen tillverka Babblarnas hus och Babblarfigurerna finns tillgängliga på avdelningen.

Babba  - Tillsammans med Babba som tycker om språket så kommer vi att erbjuda litteratur, högläsning, sagor, rim och ramsor och sång.

Bibbi - Bibbis intresse är matematik och tillsammans så kommer vi att öva förståelse för rum och form, mönster, antal, ordning, tal och sortering.

 

Doddo - Symboliserar social kompetens, känslor och värdegrunden.

 

Diddi - Tillsammans med Diddi måla, pyssla och skapa.

 

Dadda - Tillsammans med Dadda så ska vi utforska naturen.

 

Bobbo - Tillsammans med Bobbo kommer vi att ha rörelse av olika slag både inne och ute.

 

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggarna och på dokumentationsväggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: