Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-21 13:34 i Backsläntens förskola Kristianstad
Förskola
Vi har Hållbar utveckling som fokusområde och vi kommer att arbeta med social och ekologisk utveckling under det här läsåret. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

 

 

 

 

 

Vi har en grupp som är lite egocentriska ibland. Tänker på sig själva i första hand. Dom vet teoretiskt hur man ska vara en bra kamrat men svårt att genomföra det i verkligheten. 

 

Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen under ht-20 - vt-21 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utvecklingDetta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga. Alla är olika, olika är bra! Utifrån ett samhällsperspektiv jobbar vi utifrån att barnen behöver utveckla goda mänskliga relationer, kollektivt tänkande, ansvarstagande, reflektion och kritiskt tänkande.

 

 

 

Vi har börjat vårt arbete med den sociala aspekten av Hållbar utveckling genom att titta på programmet "Ugglan och kompisproblemet". I varje program blir den självgoda ugglan ombedd att komma med råd om hur man bäst ska lösa en konflikt mellan två kompisar, där den ene t ex har sårat den andra kompisen. Hur gör man det bra igen? Vad ska man göra, säga mm? Kompisen som bett ugglan om råd föreställer sig Ugglans förslag i verkligheten och ser framför sig en dålig lösning. Men utifrån det klurar "kompisen" själv ut vad som är bättre att göra för att det ska bli bra. Vi låter barngruppen själva förslå lösningar och svara på frågor om "kompisproblemet" i filmen.

Vi kombinerar Ugglan och kompisproblemet med kompisböckerna som behandlar samma ämne tex "Säga förlåt"

22/10-20 Vi tittar på filmer från UR om att säga förlåt och reflekterar tillsammans efteråt om vad som hände i filmerna och om något barn har egna erfarenheter av det.

 

Alla barnen gillar programmet och dom följer intresserat vad som händer. Efteråt har vi diskuterat och jämfört hur det är hos oss här på Fibblan och alla är engagerade vid dessa samtal. De yngre barnen behöver mer tid på sig och därför har vi sett samma program vid flera tillfällen.

22/10-20 Barnen var mycket intresserade av de  korta filmerna och några av dom kunde återberätta efteråt vad som hänt. Det var svårare att koppla det till sig själv och dom kom fram till att dom aldrig bråkade på förskolan. vi kommer att fortsätta att diskutera med dom och lyfta det när det blir aktuellt i barngruppen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: