Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-10-21 14:40 i Tanneforsskolan Linköping
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är en lag och varför finns det lagar i samhället? Vad är ett brott och vilka straff kan man få? Varför begår vissa människor brott? Hur fungerar rättsväsendet? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Bland annat de här frågorna ska du få svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Faktatext och arbetshäfte
 • Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner.
 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang.
 • Ditt arbete med skriftliga övningar och ett par skriftliga bedömningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt

--->
--->
--->
Lagar
Du förklarar vad en lag är, var den bestäms och hur detta går till.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar stiftas.
Rättegång och straff
Du berättar om hur en rättsprocess går till och vem som kan ställas inför rätta och ev. dömas.
Jag ger något exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen.
Jag ger några exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Jag ger flera exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om ämnet. (Se separat begreppslista)
Jag använder några begrepp genom att jag kopplar ihop begreppen med rätt förklaring.
Jag använder flera begrepp genom att säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Jag använder begreppen genom att jag kan förklara samt använda dem på rätt sätt.
Information och källor
Du söker information om ämnet från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: