Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg - ett läsprojekt

Skapad 2020-10-21 14:42 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" av Ulf Nilsson och Linda Mill i åk 6.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" skriven av Ulf Nilsson och Linda Mill. Boken beskriver entreprenörskap, kopplingen arbete - lön, arbetet på en tidning mm. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka ordförrådet.

Innehåll

Förmågor

Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter, att reflektera och sätta ord på dina tankar samt diskutera och förstå vad som står mellan och bortom raderna i texten. Du kommer att utveckla ditt ordförråd och muntligt berätta och förklara dina tankar om det du läst. Du kommer att utveckla din förmåga att källkritiskt kunna hantera det stora informationsflödet vi får från olika medier.

Arbetssätt

Du arbetar med att utveckla din läsförmåga och läsförståelse. 

Vi kommer att läsa boken på följande sätt:

 • egen tyst läsning
 • högläsning i liten grupp
 • lyssna till uppläsning av texten via dator eller av läraren.

Vi kommer att samtala om texterna i gruppen.

Vi kommer att arbeta med ords betydelse på olika sätt och därmed öka ordförrådet.

Vi lär oss begreppet massmedia och diskuterar massmedias roll i samhället.

Vi tittar på serien "Är det sant?" från UR och arbetar med källkritik.

Vi reflekterar över vårt arbete och hur vi kan utveckla vår läsförståelse.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå olika texter
 • redogöra för innehållet i texten som lästs
 • läsa mellan raderna
 • uttrycka åsikter
 • delta i gemensamma i diskussioner i den lilla gruppen och lyssna på andra
 • söka källkritiskt hanterar information i media.

Så här kommer vi att bedöma:

 • du får läsa olika texter högt i liten grupp för elever och lärare
 • du får muntligt och skriftligt svara på frågor om innehållet i texter
 • du får skriva en bokrecension
 • din lärare observerar i vilken utsträckning du uttrycker åsikter, känslor och hur du deltar i samtal och lyssnar på andra
 • du får själv göra bedömningar i matriser samt jämföra med lärarens bedömningar
 • du visar hur du källkritiskt kan undersöka och värdera information.

Uppgifter

 • Varg del 5

 • Varg del 5

 • Varg del 5

 • Varg del 4

 • Varg del 4

 • Varg del 4

 • Läsläxa v.47

 • Läsläxa v.47

 • Läsläxa v.47

 • Varg del 1

 • Varg del 2

 • Varg del 3

 • Varg - recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: