Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INSELS0 Elmotorstyrning

Skapad 2020-10-21 15:10 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Installationsteknik
I denna kurs kommer vi att lära oss om hur elmotorer fungerar och hur vi med olika hjälpmedel kan styra dem på olika sätt.

Innehåll

I kursen Elmotorstyrning (INSELS0) kommer eleverna att lära sig förstå kretsscheman och att koppla efter dessa.

De kommer lära sig hur man med hjälp av frekvensomformare eller mjukstartare kan styra motorer på olika sätt, till exempel farten.

Eleverna kommer också lära sig att dokumentera installationer av motorer och vilka standarder som gäller.

Dessutom kommer eleverna att få lära sig att felsöka på motorer.

 

Eleverna jobbar inte med samma övningar samtidigt, utan övningarna sprids ut över tid. Men när kursen är slut ska alla elever ha gjort alla övningar.

Bedömning av eleverna görs under tiden de arbetar, mest mot slutet av kursen då de fått öva några gånger. Därutöver tillkommer ett skriftligt slutprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Installation av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar.
  Ins  -
 • Installation av styrutrustning för styrning av elmotorer.
  Ins  -
 • Installation av varvtalsreglering och mjukstartare.
  Ins  -
 • Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området. Standarder.
  Ins  -
 • Val av ledningar med hänsyn till störningar och olika miljöer.
  Ins  -
 • Driftsättning och underhåll av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.
  Ins  -
 • Dokumentation gällande elmotorer, styrutrustningar och automatikutrustningar.
  Ins  -
 • Felsökning och felavhjälpning av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.
  Ins  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande motorinstallationer utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur installationen är tänkt att fungera.
  Ins  A
 • Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande motorinstallationer utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt för hur installationen är tänkt att fungera.
  Ins  C
 • Eleven planerar i samråd med handledare vanligt förekommande motorinstallationer utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur installationen är tänkt att fungera.
  Ins  E
 • Eleven utför i olika miljöer och med mycket gott handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med mycket gott handlag. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare. Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Ins  A
 • Eleven utför i olika miljöer och med gott handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med gott handlag. Eleven motiverar utförligt sina val. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare. Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
  Ins  C
 • Eleven utför i olika miljöer och med visst handlag vanligt förekommande motorinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med visst handlag. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem i samråd med handledare. Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
  Ins  E
 • Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  A
 • Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  C
 • Eleven söker och reparerar i samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ins  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ins  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ins  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: